A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh

Từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023, lực lượng chức năng triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

Để huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, thể hiện quyết tâm cao nhất của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong công cuộc chuyển đổi số, mang lại những tiện ích, thuận lợi cho người dân theo mục tiêu của Đề án 06 và chuyển đổi số; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch 3903/KH-UBND triển khai đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử cho công dân trên địa bàn tỉnh.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2022_10_22_15_41_431.jpg

Lực lượng chức năng tích cực thu nhận căn cước công dân, định danh điện tử cho công dân

Kế hoạch được thực hiện từ ngày 11 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 12 năm 2023 và xác định chỉ tiêu phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện trên địa bàn tỉnh được cài đặt ứng dụng VNeID và đăng ký tài khoản Định danh điện tử; trong đó, 90% công dân được đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 và cài đặt và sử dụng ứng dụng VneID; người dân biết khai thác, sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trong thực hiện dịch vụ công trực tuyến và giao dịch dân sự.

Để đạt được chỉ tiêu đề ra, Kế hoạch cũng xác định một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng, liên tục về ý nghĩa, tầm quan trọng, các tiện ích của tài khoản Định danh điện tử và ứng dụng VNeID đối với các lĩnh vực trong đời sống, kinh tế, xã hội nhằm tạo sự đồng thuận, tham gia sử dụng ứng dụng VNeID của đông đảo người dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch trên môi trường điện tử... Đặc biệt, là tuyên truyền đợt cao điểm 50 ngày, đêm thực hiện đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID trên địa bàn tỉnh.

Phấn đấu 100% công dân đã được phê duyệt tài khoản Định danh điện tử thực hiện kích hoạt thành công trên ứng dụng VNeID mức độ 2 và hoàn thành trước ngày 25 tháng 12 năm 2023. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang phải thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong việc cài đặt, kích hoạt, sử dụng tài khoản Định danh điện tử và đảm bảo tỷ lệ đạt 100% phải kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2; đồng thời, tuyên truyền, hướng dẫn người thân, bạn bè và người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.

Tiếp tục tổ chức thu nhận hồ sơ cấp tài khoản Định danh điện tử mức 2 và hướng dẫn, hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2.

Về Phương pháp thực hiện:

Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, kịp thời tham mưu chính quyền địa phương các cấp chỉ đạo và huy động toàn thể cán bộ, công chức, người lao động và người dân trên địa bàn thực hiện với quyết tâm cao, tạo thành phong trào mạnh mẽ, lan tỏa đến từng địa bàn, thôn, làng, tổ dân phố, từng người dân... tích cực cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử.

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến cách cài đặt, đăng ký, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ thống phát thanh cơ sở, các trang mạng xã hội, Trang Thông tin điện tử các đơn vị, địa phương, các cuộc họp chi bộ, sinh hoạt tại các thôn, làng, tổ dân phố...; tuyên truyền trực quan thông qua tờ rơi, pano, áp phích, băng rôn, các màn hình LED hiện có, tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, địa phương, bộ phận một cửa các cấp, nhà văn hóa cộng đồng...; trong đó ưu tiên việc tuyên truyền và hướng dẫn trực tiếp.

Lực lượng Công an triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp và huy động tối đa lực lượng tham gia để tổ chức thực hiện việc thu nhận hồ sơ, hướng dẫn và hỗ trợ người dân đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng cho các lực lượng chức năng liên quan tham gia trực tiếp và lực lượng tình nguyện viên tại cơ sở nắm, thực hiện thành thạo việc đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử để hướng dẫn, hỗ trợ người dân trong việc cài đặt, kích hoạt và sử dụng tài khoản Định danh điện tử.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò là Cơ quan thường trực Tổ công tác triển khai Đề án 06 tỉnh và theo dõi, đôn đốc, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện hoàn thành việc kích hoạt 335.512 tài khoản Định danh điện tử trong đợt cao điểm nhằm hoàn thành mục tiêu “Phát triển công dân số” của Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Tiếp nhận và cung cấp các thông tin, tài liệu liên quan đến Định danh điện tử, ứng dụng VNeID để các cơ quan thông tấn, báo chí của địa phương để đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, các trang mạng xã hội để người dân biết, tiếp cận và sử dụng các tiện ích của tài khoản Định danh điện tử.

Tiếp tục tổ chức các Tổ Công tác lưu động để thu nhận hồ sơ, hướng dẫn kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 1, mức 2 tại địa bàn cơ sở, khu vực vùng sâu, vùng xa...; huy động tối đa lực lượng cán bộ, chiến sỹ vận động, hướng dẫn cán bộ, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, lập danh sách xác nhận sau khi đã cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử thành công và kết hợp tuyên truyền tới tận các hộ gia đình vào tất cả các ngày trong tuần từ ngày 11 tháng 11 đến ngày 30 tháng 12 năm 2023 (cả thứ 7, chủ nhật…).

Chỉ đạo Công an các cấp huyện, cấp xã tham mưu Ủy ban nhân dân và Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp huyện, cấp xã huy động các lực lượng triển khai hiệu quả đợt cao điểm 50 ngày, đêm đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên địa bàn; phát huy vai trò Cơ quan thường trực Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tại cơ sở, phối hợp với các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 và Chuyển đổi số cấp xã để vận động, hướng dẫn cán bộ, người dân trên địa bàn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử trên ứng dụng VNeID theo phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” và lập danh sách xác nhận sau khi đã cài đặt, kích hoạt tài khoản thành công. Đồng thời, chỉ đạo Cảnh sát khu vực phối hợp với các Thành viên Tổ Công tác triển khai Đề án 06 tại thôn, làng, tổ dân phố và các lực lượng liên quan triển khai thực hiện “Điểm hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử” tại trụ sở các thôn, làng, tổ dân phố, địa bàn phụ trách; thu nhận hồ sơ Định danh điện tử lưu động tạo điều kiện thuận lợi cho người dân trong việc thu nhận, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử ngay cơ sở; giao chỉ tiêu cụ thể cho từng Tổ Công tác triển khai Đề án 06 cấp thôn, tổ để hướng dẫn đăng ký, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử theo danh sách công dân đã được Bộ Công an phê duyệt tài khoản Định danh điện tử mức 2, phấn đấu 100% công dân đủ điều kiện được cấp tài khoản Định danh điện tử; trong đó, 90% công dân được cài đặt, kích hoạt tài khoản Định danh điện tử mức 2 và sử dụng ứng dụng VNeID.

 


Tác giả: Nguyễn Thị Tâm
Tin liên quan