A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tài liệu tuyên truyền Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng

Ngày 15/8/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật An ninh mạng.

Nghị định số 53/2022/NĐ-CP đã quy định cụ thể một số nội dung trọng tâm như: Các biện pháp bảo vệ an ninh mạng; giám sát an ninh mạng; ứng phó, khắc phục sự cố an ninh mạng; sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin mạng; yêu cầu xóa bỏ thông tin trái pháp luật hoặc thông tin sai sự thật trên không gian mạng xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân; thu thập dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; đình chỉ, tạm đình chỉ hoặc yêu cầu ngừng hoạt động của hệ thống thông tin, thu hồi tên miền…

Ảnh minh họa (nguồn: Internet)

Việc ban hành Nghị định số 53/2022/NĐ-CP là cơ sở quan trọng trong bảo vệ chủ quyền, lợi ích, an ninh quốc gia, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân trên không gian mạng; phát huy hơn nữa các nguồn lực sẵn có trong công tác bảo đảm an ninh mạng. Đồng thời, phát triển lĩnh vực an ninh mạng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh và góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân.

Nghị định này có hiệu lực từ ngày 01 tháng 10 năm 2022.

Công an tỉnh gửi 12 tài liệu là các tờ gấp tuyên truyền về Nghị định số 53/2022/NĐ-CP do Bộ Công an biên soạn để phổ biến đến toàn thể các cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Tờ gấp 19.doc 

Tờ gấp 20.doc 

Tờ gấp 21.doc 

Tờ gấp 22.doc 

Tờ gấp 23.doc 

Tờ gấp 24.doc 

Tờ gấp 25.doc 

Tờ gấp 26.doc 

Tờ gấp 27.doc 

Tờ gấp 28.doc 

Tờ gấp 29.doc 

Tờ gấp 30.doc


Tác giả: Hoàng Phúc