A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác tư tưởng trong sắp xếp tổ chức bộ máy

Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của Công an đơn vị, địa phương tinh, gọn, mạnh theo Đề án số 19/ĐA-BCA ngày 10/7/2023 của Bộ Công an, khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, nỗ lực lớn của Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong chỉ đạo, gương mẫu, đi đầu thực hiện các chủ trương của Đảng, Nhà nước về kiện toàn tổ chức bộ máy, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung, thống nhất, chuyên sâu, không chỉ khắc phục được tình trạng cồng kềnh về tổ chức bộ máy, trùng giẫm về chức năng, nhiệm vụ và sự chia cắt về địa bàn, lĩnh vực quản lý mà còn tạo cơ sở cho việc điều chỉnh, bố trí lại lực lượng, sắp xếp cán bộ, cơ cấu biên chế trong nội bộ Công an tỉnh một cách hợp lý. Đó còn là tiền đề để cơ cấu lại đội ngũ cán bộ theo hướng tăng cường chất lượng, chuẩn hóa chức danh và xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực; tạo điều kiện tốt hơn để tập trung đầu tư, hiện đại hóa phương tiện phục vụ công tác và chiến đấu.

Công an tỉnh Kon Tum sắp xếp tổ chức bộ máy theo hướng tinh, gọn, vững mạnh

Kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong là nhiệm vụ quan trọng, nhạy cảm, tác động đến tâm tư tình cảm, nguyện vọng của đội ngũ lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ chịu sự ảnh hưởng bị tác động khi thực hiện việc sắp xếp. Do vậy, Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh đã quán triệt, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ chiến sĩ nhất là những đơn vị thuộc diện giải thể, hợp nhất, sáp nhập nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của các phòng, Công an các huyện, thành phố trong việc xây dựng lực lượng; tạo sự đồng thuận thống nhất trong triển khai thực hiện Đề án mà không làm ảnh hưởng đến tư tưởng, nhiệm vụ công tác chuyên môn; góp phần xây dựng bộ máy bên trong của Công an tỉnh tinh, gọn, mạnh, thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.


Tác giả: Bích Nga
Tin liên quan