A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hạn chế gia tăng người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 09/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3879/UBND-NC triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang tại cuộc họp Thường trực Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy. Theo đó, cần tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về sử dụng ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và hạn chế gia tăng người nghiện mới.

Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các Sở, ban ngành, đơn vị và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo các nhiệm vụ được giao về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh theo ý kiến chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm và Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh trong công tác phòng, chống AIDS, ma túy, mại dâm về công tác cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm theo phương châm hướng về cơ sở, trong đó tập trung vào các khu vực, địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy, mại dâm và nhóm đối tượng có nguy cơ cao...

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả công tác cai nghiện ma túy tự nguyện tại gia đình, cộng đồng và quản lý sau cai nghiện ma túy theo quy định tại Nghị định số 116/2021/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và các Bộ, ngành liên quan. Đồng thời, thực hiện các chính sách hỗ hợ cho người cai nghiện và sau cai nghiện ma túy theo đúng quy định.

Phối hợp với Công an tỉnh rà soát và lập danh sách số người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh và xác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc; tăng cường hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành các cấp trong công tác kiểm tra, đấu tranh với các vi phạm pháp luật về phòng, chống tệ nạn mại dâm theo quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và theo dõi, đôn đốc việc tổ chức thực hiện công tác cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng và việc áp dụng các biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện ma túy bắt buộc trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định của pháp luật.

Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tăng cường công tác kiểm tra, rà soát và công bố các Trạm Y tế xã, phường đủ điều kiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh và kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các Tổ công tác cai nghiện ma túy tại cộng đồng và cơ quan Công an trong việc xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn. Hướng dẫn, giao nhiệm vụ cho các cơ sở có chức năng đào tạo tổ chức tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về xác định tình trạng nghiện ma túy cho cán bộ y tế các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục triển khai thực hiện các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh và mở rộng xét nghiệm HIV tại cộng đồng theo hướng dẫn của Bộ Y tế; tiếp tục duy trì nâng cao chất lượng, hiệu quả điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc Methadone tại các Cơ sở điều trị Methadone trên địa bàn tỉnh.

Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác đấu tranh, triệt phá các điểm, tụ điểm phức tạp về sử dụng ma túy, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh và hạn chế gia tăng người nghiện mới. Nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện ma túy, tăng cường công tác rà soát, thống kê người nghiện ma túy trên địa bàn để phân loại và áp dụng các hình thức cai nghiện phù hợp. 

Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp cai nghiện ma tuý bắt buộc và quản lý đối tượng sau cai nghiện. Chỉ đạo Công an các cấp phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện tốt công tác lập hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và phối hợp tổ chức đưa người đã có quyết định của Tòa án vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và truy tìm đối tượng bỏ trốn theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan