A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Định hướng tuyên truyền tháng 5/2024

Chiều ngày 04/5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị giao ban công tác báo chí tháng 04 năm 2024. Đồng chí Lê Quang Thới, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Tại Hội nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã định hướng công tác tuyên truyền trọng tâm tháng 5/2024 như sau:

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan truyền thông, báo chí tập trung tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới"; "Tiếp tục phát huy truyền thống, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng phồn vinh, hạnh phúc"; "Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Hội Nông dân Việt Nam đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ cách mạng trong giai đoạn mới"; "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí" và các chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Chương trình số 81-CTr/TU, ngày 15-4-2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 42-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình số 80-CTr/TU, ngày 12-4-2024 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, ngày 24-11-2023 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Chương trình số 77-CTr/TU, ngày 15-3-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW, ngày 20-12-2023 của Bộ Chính trị; Kế hoạch số 140-KH/TU, ngày 15-4-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW, ngày 25-12-2023 của Bộ Chính trị).

Đẩy mạnh tuyên truyền kết quả 05 năm thực hiện Kết luận 49-KL/TW, ngày 10-5-2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 13-4-2007 của Bộ Chính trị “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác  đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập”; 03 năm triển khai thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18-5-2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 02 năm thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 18-02-2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về chuyển đổi số tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”...

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; công tác phòng, chống hạn hán, thiếu nước, công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng; tổng kết năm học 2023-2024 và công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông và tuyển sinh Đại học năm 2024.

Tuyên truyền các ngày kỷ niệm, sự kiện lịch sử quan trọng của đất nước, của địa phương. Trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024); 120 năm Ngày sinh đồng chí Trần Phú (01/5/1904 – 01/5/2024), Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024); 65 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 - 19/5/2024); 50 năm Chiến thắng Đăk Pék, giải phóng hoàn toàn huyện Đăk Glei (16/5/1974 - 16/5/2024); 83 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941 - 15/5/2024).

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Giải báo chí về xây dựng Đảng (Búa Liềm vàng) của Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ IV-năm 2024; Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Tư, năm 2024; Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XVI, năm 2023-2024; Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ X.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan