A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hoạt động bưu chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum

          Thời gian vừa qua, các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh đã phát hiện nhiều vụ việc liên quan đến vũ khí, vật liệu nổ các đối tượng đặt mua linh kiện súng trên mạng Internet và chuyển phát qua đường bưu chính; một số người dân lợi dụng đường bưu chính để mua bán các loại văn bằng, chứng chỉ giả... trên mạng.

             Thực trạng trên ảnh hưởng tiêu cực đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn, do đó, dể nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn trong thời gian tới, cần thiết phải tiến hành một số nội dung sau đây:

Một là, nâng cao trách nhiệm của Công an tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông trong tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản, chỉ thị về tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính.

Kiểm tra bưu kiện, bưu phẩm 

Hai là, Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về bưu chính đến các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và mọi tầng lớp nhân dân về mục đích, ý nghĩa trong việc bảo đảm an toàn, an ninh trong cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác, không để các đối tượng xấu lợi dụng mạng bưu chính thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; thanh tra, kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính và chủ động đề xuất biện pháp, giải pháp cần thiết trong việc đảm bảo an toàn, an ninh dịch vụ bưu chính.

Ba là, Công an tỉnh tăng cường phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh trên lĩnh vực bưu chính; chủ động nhận diện và hỗ trợ các công ty bưu chính phát hiện các loại hàng cấm, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và ma túy được gửi qua đường bưu chính cũng như thường xuyên thông tin đến các cơ quan, công ty, doanh nghiệp bưu chính về âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch, phần tử xấu lợi dụng hoạt động bưu chính để tuyên truyền, kích động, xâm phạm đến an ninh, trật tự trên địa bàn; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong việc chấp hành quy định về bảo đảm an toàn, an ninh cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh.

Bốn là, tuyên truyền các công ty, doanh nghiệp bưu chính trên địa bàn phải cam kết thực hiện đúng quy định pháp luật trong lĩnh vực bưu chính; nâng cao nhận thức và nêu cao trách nhiệm của người lao động trong công ty, doanh nghiệp, thực hiện đúng quy định bảo đảm an ninh, an toàn bưu chính và tăng cường cảnh giác, kiểm tra nội dung các bưu phẩm, bưu kiện; phối hợp với cơ quan chức năng trong tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng quy định trong quá trình sử dụng dịch vụ bưu chính; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nâng cao khả năng bảo đảm an ninh, an toàn trong cung ứng, chấp nhận, vận chuyển các dịch vụ bưu chính; tạo điều kiện để các cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện nhiệm vụ nhằm bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội.                                                                     


Tác giả: Kim Linh