A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toân giao thông trong tình hình mới”. 

Kế hoạch nhằm quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc mục tiêu, yêu cầu và các giải pháp trọng tâm của Chỉ thị số 23-CT/TW, Nghị quyết số 149/NQ-CP và Kế hoạch số 104-KH/TU. Tạo chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa chấp hành pháp luật, ứng xử văn minh khi tham gia giao thông. Giảm tai nạn giao thõng một cách bền vững và phòng ngừa ùn tắc giao thông, hướng tới hệ thống giao thông vận tải an toàn, thuận tiện và thân thiện với môi trường.

Kế hoạch đặt ra các nhóm nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Hoàn thiện hệ thống pháp luật, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, phân định rõ trách nhiệm trong quản lý nhà nước về giao thông; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Tập trung nguồn lực xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng giao thông; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, hợp tác trong lĩnh vực giao thông; Nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; Khắc phục ùn tắc giao thông tại các đô thị, khu du lịch, các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ trọng điểm. 

Trong đó, đối với nhiệm vụ nâng cao năng lực quản lý, điều hành, phối hợp các lực lượng trong bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh quản lý chặt chẽ việc cấp biển số phương tiện giao thông trên địa bân tỉnh; nghiên cứu, góp ý hoàn thiện quy định quản lý nhà nước đối với biển số phương tiện giao thông. Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục triển khai các biện pháp mạnh, tổ chức các tổ cõng tác phối hợp giữa lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát hình sự và lực lượng cảnh sát khác để kiểm tra, kiểm soát, xử lý hành vi tụ tập, gây mất trật tự, an toàn giao thông, phòng chống đua xe trái phép, phóng nhanh, vượt ẩu và trấn áp tội phạm trên các tuyến giao thông, nhất là các quốc lộ và các đô thị. Đối với các phương tiện giao thông đường thủy nội địa, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về đăng ký, đăng kiểm, trang bị phao cứu sinh, thiết bị an toàn kỹ thuật... 

Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp cung cấp thông tin với các cơ quan, đơn vị, địa phương về tình hình vi phạm an toàn giao thông, tai nạn giao thông liên quan đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, học sinh, sinh viên để có hình thức tuyên truyền, giáo dục, xử lý theo quy định. 

Tổ chức điều tra, xử lý nghiêm các vụ tai nạn giao thông, quá trình điều tra, phải xác định nồng độ cồn, ma túy của người điều khiển phương tiện giao thông; ngoài xác định nguyên nhân trực tiếp gây tai nạn giao thông phải xác định, làm rõ nguyên nhân có liên quan đến trách nhiệm của các tập thể, cá nhân có liên quan trong công tác quản lý nhà nước và thực thi cõng vụ trong vụ tai nạn giao thông, phục vụ công tác phòng ngừa và xử lý tai nạn giao thông chính xác, khách quan, đúng quy định pháp luật; các hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động giao thông, vận tải như sản xuất, mua bán, sử dụng các loại giấy tờ giả của phương tiện và người điều khiển phương tiện; vi phạm xây dựng, sửa chữa, duy tu, bảo trì kết cấu hạ tầng giao thõng; sửa chữa các thông số kỹ thuật để kiểm định cho các phương tiện giao thông vận tải không đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đưa phương tiện không bảo đảm an toàn vào hoạt động; các hành vi tiêu cực, vi phạm pháp luật trong quản lý nhà nước và thực thi pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông. 


Tin liên quan