A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuyên truyền cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam"

Ngày 27/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh có Công văn số 844/UBND-KGVX về việc tuyên truyền cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam".

Theo đề nghị của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam (Ban Chỉ đạo quốc gia khắc phục hậu quả bom mìn và chất độc hóa học sau chiến tranh ở Việt Nam-BCĐ701) tại Văn bản số 255/VNMAC-KHĐP ngày 16 tháng 3 năm 2023 về triển khai cuộc thi trực tuyến "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam", Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:

Giao Sở Thông tin và Truyền thông làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị, địa phương phổ biến, truyền thông các nội dung của Cuộc thi "Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam" theo đề nghị của Trung tâm hành động bom mìn quốc gia Việt Nam; báo cáo kết quả thực hiện về Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định. 

Hướng dẫn triển khai cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh  tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại” -

Cuộc thi trực tuyến “Nâng cao nhận thức phòng tránh tai nạn bom mìn, vật nổ do chiến tranh để lại ở Việt Nam” là hoạt động thiết thực hưởng ứng Ngày thế giới nâng cao nhận thức về phòng tránh tai nạn bom mìn 04/4/2023, hướng tới một Việt Nam không còn chịu ảnh hưởng bởi bom mìn, vật nổ sau chiến tranh, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội của đất nước.

Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam biết sử dụng máy vi tính và các thiết bị điện tử thông minh khác để làm bài thi trực tuyến (gọi tắt là thí sinh), trừ cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng 701, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam, các tổ chức trong và ngoài nước đang hoạt động trong lĩnh vực khắc phục hậu quả bom mìn do chiến tranh để lại ở Việt Nam.

Hình thức, cách thức tham gia thị Thi trực tuyến trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn/thitructuyen.

Thời gian dự thi từ ngày 04/4/2023 đến ngày 04/5/2023. Kết quả cuộc thi sẽ được đăng tải trên Trang thông tin điện tử Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam tại địa chỉ http://vnmac.gov.vn, https://www.facebook.com/vnmac.gov.vn.

Cơ cấu, giá trị các giải thưởng: 01 giải Nhất: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 10.000.000 đồng; 02 giải Nhì: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 5.000.000 đồng/mỗi giải; 03 giải Ba: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 3.000.000 đồng/mỗi giải; 10 giải Khuyến khích: Bằng khen của Ban Tổ chức và phần thưởng tiền mặt trị giá 1.000.000 đồng/mỗi giải.


Tác giả: Khánh Vi