A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng; buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng

"Xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng; buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng" là một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện những tháng cuối năm 2023.

Theo Báo cáo của Ban Nội chính Tỉnh ủy, 09 tháng năm 2023, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; chủ động nắm tình hình, quản lý địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động; đẩy nhanh tiến độ điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận xã hội quan tâm... Qua đó, tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững, ổn định.

Tuy nhiên, tội phạm về ma túy còn diễn biến phức tạp, nhất là hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên tuyến biên giới tiếp giáp với Lào và tại thành phố Kon Tum; tình trạng gây rối an ninh, trật tự và trộm cắp tài sản ở một số nơi còn xảy ra; tai nạn giao thông tăng cả ba tiêu chí; đơn khiếu nại, khiếu kiện còn nhiều; một số tổ chức tôn giáo có lúc, có nơi chưa chấp hành tốt quy định của pháp luật về tôn giáo; công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức cảnh giác của người dân với tội phạm lừa đảo trên mạng xã hội còn hạn chế...

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác nội chính, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh những tháng cuối năm, Tỉnh ủy đã đưa ra nhiều giải pháp và  yêu cầu các cơ quan,đơn vị, địa phương tập trung thực hiện; trọng tâm là:

Các cơ quan tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy, các ban cán sự đảng, đảng đoàn, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16-6-2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) “về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, đảm bảo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ, nêu cao tinh thần trách nhiệm, phẩm chất đạo đức, gương mẫu, không ngại khó, ngại khổ, có năng lực thực tiễn. Quan tâm xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ người dân tộc thiểu số đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình hiện nay.

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 23-NQTW, ngày 06-10-2022 của Bộ Chính trị "về phương hướng phát triển kinh tế-xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng Tây nguyên đến năm 2023, tầm nhìn đến năm 2045, các Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Chú trọng nâng cao hiệu quả chính sách về việc làm, tạo sinh kế, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khỏe, an sinh xã hội, đời sống văn hóa... cho người dân tại vùng sâu, vùng xa, biên giới; đồng thời, rà soát, giải quyết tốt vấn đề đất ở, đất sản xuất của đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện tốt công tác dân vận, quan tâm giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Triển khai hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động Nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật; tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng cốt cán, người có uy tín tại cộng đồng dân cư.

Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh, các huyện ủy, thành ủy lãnh đạo triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy nếu để xảy ra tình hình phức tạp về an ninh, trật tự, thăm dò, khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn quản lý; trong đó thực hiện tốt một số nội dung sau:

Tăng cường quản lý nhà nước về tôn giáo; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động lợi dụng tôn giáo để kích động, lôi kéo, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xuyên tạc chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; quan tâm tạo điều kiện cho các tôn giáo hoạt động theo đúng quy định của pháp luật.

Chủ động đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm hoạt động khai thác, vận chuyển, mua bán, tàng trữ lâm sản trái phép. Đẩy mạnh kiểm tra, kiểm soát thị trường, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép quân trang, quân dụng; buôn lậu, gian lận thương mại, buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, nhất là vào dịp cuối năm 2023.

Đảng ủy Công an tỉnh, Ban cán sự đảng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Tòa án nhân dân tỉnh lãnh đạo tăng cường phối hợp điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc đảm bảo triệt để, nghiêm minh, đúng quy định của pháp luật; không để bỏ lọt tội phạm, xảy ra oan, sai; không để xảy ra các tác động làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn.

Đảng ủy Công an tỉnh lãnh đạo Công an tỉnh chỉ đạo tiếp tục thường xuyên theo dõi, bám nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, đối tượng; kịp thời phát hiện, ngăn chặn âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, nhất là liên quan đến FULRO, Tin lành Đê ga, Tin lành Đấng Christ, tà đạo Hà Mòn trước đây, không để tái hoạt động.

Đẩy mạnh công tác phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó đấu tranh, xử lý nghiêm các băng, ổ, nhóm tội phạm; hoạt động bảo kê, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, “tín dụng đen”; tội phạm về quản lý, bảo vệ rừng, lừa đảo chiếm đoạt tài sản; tội phạm về ma túy, ngăn chặn hiệu quả tình trạng mua bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn. Thực hiện tốt việc phòng cháy, chữa cháy; quản lý vũ khí, vật liệu nổ, pháo; đảm bảo trật tự an toàn giao thông, hạn chế thấp nhất nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổng kết việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2023 và ban hành Chỉ thị về lãnh đạo nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự năm 2024.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan