A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Sự kiện lịch sử: Tổ chức truy quét hoạt động phá hoại rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

 

07/01/1997: HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 1996, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ CÔNG TÁC CÔNG AN NĂM 1997

Ngày 7/01/1997, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 1996 và triển khai nhiệm vụ năm 1997. Năm 1996, được sự chỉ đạo của Đảng uỷ, Lãnh đạo Bộ Nội vụ; Thường trực Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Công an Kon Tum tiếp tục đổi mới toàn diện các mặt công tác chiến đấu và xây dựng lực lượng, tập trung chỉ đạo, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo ANTT, phục vụ tốt cho công cuộc ổn định chính trị, phát triển kinh tế – xã hội ở địa phương.

An ninh biên giới được giữ vững và ổn định, tình trạng vượt biên sang khai thác lâm thổ sản trái phép giảm. Chủ động đấu tranh có hiệu quả với âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, giữ vững an ninh trong vùng dân tộc, tôn giáo, làm tốt công tác phát động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp khiếu kiện trong quần chúng nhân dân.

Về công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội: Đấu tranh triệt phá 118/169 vụ án hình sự, đạt tỷ lệ 85%; giải quyết ổn định 42 tụ điểm hoạt động tệ nạn xã hội, triệt phá 02 ổ mại dâm, 10 ổ cờ bạc. Mở 03 đợt tấn công trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội. Bắt và vận động đầu thú 28 tên có lệnh truy nã, trong đó có 10 tên nguy hiểm. Tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị chỉ, nghị định của Chính phủ về công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phân tuyến luồng giao thông tại các nút trọng điểm nhằm đảm bảo TTATGT trên địa bàn của tỉnh. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho CBCS tiếp tục được tăng cường, công tác XDLL-HC đã bám sát và phục vụ kịp thời yêu cầu công tác chiến đấu của toàn lực lượng.

Tuy nhiên trong quá trình chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ công tác năm 1996 còn một số thiếu sót, tồn tại. Công tác nắm tình hình ở một số mặt chưa sâu, chưa kịp thời. Một số công tác trọng tâm, địa bàn trọng điểm chưa được đầu tư chỉ đạo tích cực, kết quả hoàn thành công việc chưa cao. Các hoạt động của các lực lượng chưa được đổi mới mạnh mẽ, toàn diện.

Trong năm 1997, nhiệm vụ trọng tâm của lực lượng Công an tỉnh Kon Tum là phải chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp kịp thời với các lực lượng, giải quyết nhanh chóng và dứt điểm những vấn đề phức tạp nổi lên ở địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo TTATXH, đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, buôn lậu, làm giảm các loại trọng án, các tệ nạn xã hội. Phối hợp với các nghành, tham mưu cho UBND tỉnh giải quyết tốt tình hình khiếu kiện đất đai liên quan đến dân tộc, tôn giáo, không để phát sinh điểm nóng và kẻ hở để cho địch lợi dụng. Tiếp tục chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, xây dựng lực lượng Công an Kon Tum trong sạch, vững mạnh toàn diện.

08/01/1997: SƠ KẾT CÔNG TÁC ĐẤU TRANH CHỐNG TIÊU CỰC, THAM NHŨNG TRONG LỰC LƯỢNG CÔNG AN NHÂN DÂN

Thực hiện Chỉ thị 16 của Bộ chính trị, Chỉ thị 05 của Bộ nội vụ về triển khai cuộc đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong lực lượng Công an nhân dân. Ngày 08/01/1997, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 04 năm triển khai thực hiện.

Qua 04 năm triển khai thực hiện, Công an tỉnh chỉ đạo tiến hành 12 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên đề liên quan đến việc thực thi chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của ngành Công an. Xác minh làm rõ 31 đơn thư khiếu nại tố cáo có liên quan đến CBCS. Kết quả xử lý: Cảnh sáo 06 đồng chí; khiển trách 04 đồng chí; buộc thôi việc 02 đồng chí; cách chức 01 đồng chí; xử lý hình sự 01 vụ; chuyển công tác khác 01 đồng chí.

Từ những kết quả trên, đã tạo được chuyển biến lớn trong nhận thức của cán bộ chiến chiến sĩ, lãnh đạo các phòng ban và công an các cấp về trách nhiệm phát hiện và đấu tranh chống tiêu cực, tham nhũng trong toàn Công an tỉnh. Do đó các vụ việc tham nhũng tiêu cực trong Công an được ngăn chặn kịp thời, củng cố niềm tin của quần chúng với lực lượng Công an nhân dân, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh.

10/01/1997: THAM MƯU UBND TỈNH SƠ KẾT 01 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH CỦA CHÍNH PHỦ VỀ LẬP LẠI KỶ CƯƠNG TRONG HOẠT ĐỘNG VĂN HOÁ VÀ DỊCH VỤ VĂN HOÁ

Ngày 10/01/1997, Công an tỉnh Kon Tum đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Nghị định 87/CP, 88/CP và Chỉ thị 814/TTg về tăng cường quản lí, thiết lập kỷ cương trong các hoạt động văn hoá, dịch vụ văn hoá, đẩy mạnh bài trừ các loại tệ nạn xã hội. Đồng chí Y Xuôi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh chủ trì Hội nghị.

Sau 01 năm triển khai thực hiện, các Ban chỉ đạo từ tỉnh huyện đến các cơ sở được thành lập và đi vào hoạt động có hiệu quả; công tác tuyên truyền, giáo dục được phổ biến sâu rộng, phong phú làm cho mỗi cán bộ, nhân dân hiểu và tự giác thực hiện. Lực lượng Công an tỉnh đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, phối hợp ngành văn hoá thông tin thường xuyên kiểm tra với 250 cơ sở( 151 cơ sở kinh doanh karaôkê; 32 cơ sở chiếu vi deo; 40 cơ sở cho thuê sách; 26 cơ sở dịch vụ in ấn; 14 khách sạn, nhà trọ), phát hiện, thu giữ 1920 băng hình ngoài luồng; tiêu huỷ 90 băng hình có nội dung kích động abọ lực, đình chỉ 50 cơ sở hoạt động trái phép và phạt hành chính nộp ngân sách nhà nước: 97.360.000 đồng.

Phát huy kết quả đạt được, Hội nghị đề ra kế hoạch hành động trong các năm tiếp theo, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị định chính phủ; củng cố và kiện toàn Ban chỉ đạo 814 ở các cấp theo hướng nâng cao trách nhiệm và chất lượng hoạt động nhằm tham mưu kịp thời UBND các cấp chỉ đạo có hiệu quả. Lực lượng Công an làm tốt vai trò nòng cốt, nâng cao hiệu quả công tác thanh rta, kiểm tra, phối hợp ngành văn hoá xây dựng kế hoạch, phân cấp thanh tra, kiểm tra tránh tình trạng làm chiếu lệ, đối phó nhằm đảm bảo cho nhân dân trên địa bàn tỉnh đón xuân trong môi trường lành mạnh, an toàn.

04/3/1997: KẾT THÚC ĐIỀU TRA VỤ ÁN NGUYỄN TRUNG THÀNH LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT TÀI SẢN

Từ nguồn tin tố giác của các doanh nghiệp và cá nhân về hoạt động lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt tài sản nhà nước và công dân của Xí nghiệp Hưng Nguyên – thị xã Kon Tum, lực lượng CSĐT-  Công an tỉnh Kon Tum tiến hành điều tra, xác minh và ra lệnh bắt khẩn cấp đối với tên Nguyễn Trung Thành – Giám đốc Công ty Hưng Nguyên.

Xí nghiệp Hưng Nguyên – Kon Tum được Nguyễn Trung Thành thành lập ngày 31/07/1993 và trực tiếp đảm nhiệm chức vụ Giám đốc xí nghiệp, trong khoảng thời gian từ 1994 -1997, Nguyễn Trung Thành lợi dụng danh nghĩa pháp nhân của xí nghiệp để ký kết các hợp đồng kinh tế mua bán vật liệu xây dựng và vay mượn cá nhân để chiếm đoạt tài sản của nhà nước và công dân với tổng số tiền là 397.212.040đ, trong đó tài sản nhà nước có 190.503.000đ, tài sản công dân là 206.709.040đ.

Xét mức độ và tính chất của vụ án, cho thấy hậu quả gây ra làm thiệt hại lớn về tài sản cho Nhà nước và các cá nhân, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động kinh doanh trên địa bàn. Cơ quan CSĐT – Công an tỉnh Kon Tum đã nhanh chóng hoàn thành hồ sơ vụ án đề nghị truy tố, xét xử Nguyễn Trung Thành về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN và của công dân trước pháp luật.

21-22/03/1997: TỔNG KẾT CÔNG TÁC BẢO VỆ AN NINH NỘI BỘ, AN NINH TƯ TƯỞNG – VĂN HOÁ, AN NINH KINH TẾ, AN NINH THÔNG TIN

Từ ngày 21 đến 22/03/1997, Công an tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết 05 năm thực hiện Chỉ thị 09/CT- BNV ngày 12/07/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về công tác bảo vệ an ninh nội bộ, an ninh tưởng – văn hoá, an ninh kinh tế và an ninh thông tin. Đồng chí KaPaTơ – Phó Bí thư Tỉnh uỷ đến dự và chỉ đạo Hội nghị.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá cao công tác chỉ đạo của Lãnh đạo Công an tỉnh, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 03 của Ban Bí thư trung ương Đảng, các Chỉ thị 23, 25 của Bộ Chính trị về tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong tình hình mới. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các bộ phận thiết yếu cơ mật, các công trình kinh tế trọng điểm như: Thuỷ điện YaLy, tuyến đường dây 500KV, khám phá nhiều vụ án kinh tế, tham nhũng và tịch thu tiêu huỷ các loại văn hoá đồi truỵ, sách báo phản động trên địa bàn góp phần ngăn chặn và ổn định tình hình an ninh trật tự của tỉnh.

Hội nghị cũng nghiêm túc chỉ ra những khuyết điểm tồn tại, nghiêm túc phê bình công tác quản lý cán bộ còn lỏng lẻo, mất cảnh giác để lộ lọt bí mật đồng thời đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 09/CT- BNV ngày 12/07/1996 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ trong tình hình mới.

21/06/1997: TỔ CHỨC TRUY QUÉT HOẠT ĐỘNG PHÁ HOẠI RỪNG

Tính đến tháng 6/2007, tổng diện tích gần 616.054ha rừng trên toàn tỉnh Kon Tum đang trong tình trạng bị chặt phá đáng báo động. Thực hiện Chỉ thị số 287/TTg ngày 02/05/1997 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức kiểm tra truy quét những cá nhân và tổ chức phá hoại rừng trên địa bàn toàn quốc, Lãnh đạo Công an tỉnh Kon Tum chỉ đạo các đơn vị Công an các cấp triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp với các cơ quan liên quan mở các đợt kiểm tra truy quét nhứng các nhân và tổ chức phá hoại rừng trên địa bàn tỉnh.

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo kiểm tra truy quét của tỉnh được thành lập gồm: Đ/c Trần Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban, đ/c K Đăm Y Đơi – Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Phó ban, thành viên là Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, BCH Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Kiểm lâm..

Từ ngày 15/06 đến 30/11/1997, Công an tỉnh phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, quân đội, dân quân tự vệ địa phương và lực lượng bảo vệ lâm trường mở hai đợt truy quét do Đ/c KĐăm Y Đơi – Phó Giám đốc Công an tỉnh trực tiếp chỉ huy, đã triển khai một cách đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, đảm bảo yêu cầu bí mật và bất ngờ tấn công vào những vùng giáp ranh với các tuyến biên giới với Lào, Campuchia và địa phận giáp với tỉnh Gia Lai. Tổ chức triệt phá các tụ điểm mua bán, kinh doanh, chế biến lâm sản, đồng thời vận động nhân dân địa phương và đồng bào di cư tự do làm tốt công tác bảo vệ rừng, xoá bỏ tình trạng phá rừng làm nương rẫy. Tiến hành thu gom gỗ trên diện tích đã khai thác trước đây và trên nương rẫy; phá vỡ và ngăn chặn sự móc nối, cấu kết của bọn lâm tặc với nhân dân địa phương để khai thác gỗ trái phép. Tổ chức vây bắt quả tang và đưa ra xử lí nghiêm các trường hợp vi phạm, đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ truy cứu trách nhiệm hình sự và đưa ra truy tố trước pháp luật.

Nhờ có những biện pháp chỉ đại kịp thời của UBND tỉnh, Ban Lãnh đạo Công an tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể nên công tác triển khai thực hiện đạt kết quả tốt, công tác bảo vệ rừng được giữ vững và hạn chế được những thiệt hại do bạn lâm tặc gây ra. Đồng thời triệt phá những băng nhóm, tổ chức lâm tặc phá rừng trên địa bàn và qua đó quần chúng nhân dân, đặc biệt là vùng đồng bào dân tộc thiểu số đã nhận thức được tầm quan trọng của rừng đối với cuộc sống và môi trường. Đạt được những kết quả đó, các cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Kon Tum đã không ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh hết lòng tận tuỵ với công việc nên đã góp phần vào sự thành công chung của Ban chỉ đạo tổ chức truy quét bọn phá hoại rừng trên địa bàn của tỉnh.

18/07/1997: CHẤN CHỈNH CÔNG TÁC TUẦN TRA, KIỂM SOÁT GIAO THÔNG VÀ CHỐNG TIÊU CỰC TRONG KHI THI HÀNH NHIỆM VỤ

Công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ, mà nòng cốt là lực lượng CSGT luôn nêu cao tinh thần vì dân phục vụ, đã góp phần quan trọng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động của các loại tội phạm trên các tuyến giao thông và giải quyết cơ bản tệ đua xe trái phép, làm giảm các thiệt hại về người và tài sản do tai nạn giao thông gây ra. Những kết quả đó đã được Chính phủ ghi nhận và nhân dân đồng tình khen ngợi. Tuy nhiên, trên các tuyến quốc lộ ở một số địa phương vẫn còn tình trạng một số CBCS  lực lượng CSGT tuỳ tiện dừng xe kiểm tra, sách nhiễu, gây phiền hà khó khăn cho nhân dân. Đặc biệt qua thanh tra, kiểm tra của Bộ phát hiện hơn 100 CBCS lực lượng CSGT của 20 địa phương có hành vi nhận tiền “mãi lộ”, vi phạm quy trình tuần tra, kiểm soát, phải xử lý kỷ luật. Ngoài ra, một số lực lượng khác của Công an huyện, thị xã, phường… cũng lợi dụng chức trách để chặn xe kiểm tra không đúng quy định, sách nhiễu đòi tiền, không chấp hành nghiêm Chỉ thị của Bộ.

Trước tình hình trên, để thực hiện có hiệu quả các Nghị định của Chính phủ, tạo chuyển biến rõ rệt trong công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, kiên quyết đẩy lùi tiêu cực trong khi thi hành công vụ.  Ngày 18/07/1997, Bộ trưởng Bộ Nội vụ ra chỉ thị số 11/CT- BNV “về việc chấn chỉnh công tác tuần tra, kiểm soát giao thông đường bộ và chống tiêu cực trong khi thi hành nhiệm vụ”.

Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Bộ, Hướng dẫn số 1249/C11(C26) của Tổng cục CSND và Quyết định 82-QĐ/BNV của Bộ trưởng BNV, Giám đốc Công an tỉnh đã trực tiếp chỉ đạo lực lượng CSND, Công an các huyện, thị xã, phường nghiên cứu học tập nắm vững và thực hiện nghiêm chỉnh các chỉ thị, mệnh lệnh công tác của Bộ về giữ gìn TTATGT; lực lượng CSGT chấn chỉnh ngay công tác tuần tra, kiểm soát giao thông, phải thực hiện đúng theo kế hoạch đã duyệt, nghiêm cấm hành vi các hành vi sách nhiễu, gây khó khăn cho nhân dân; nghiêm cấm lưc lượng CSGT phối hợp với các ngành để tuỳ tiện dừng xe kiểm soát. Song song với việc học tập Chỉ thị số 11, các đơn vị Cảnh sát giao thông tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lí nội bộ, đẩy mạnh phong trào học tập và thực hiện nghiêm túc 06 điều Bác Hồ dạy CAND, học tập noi gương các điển hình tiên tiến trong lực lượng Công an nhân dân nói chung và Cảnh sát giao thông nói riêng. Duy trì thường xuyên sinh hoạt đơn vị, đấu tranh phê và tự phê trong nội bộ một cách thiết thực. Giao cho Phòng Thanh tra Công an tỉnh có nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất với hoạt động của lưc lượng CSGT trong khi thi hành công vụ. Kịp thời động viên khen thưởng các trường hợp lập công xuất sắc, các gương người tốt, việc tốt, chấp hành nghiêm túc các quy định của Bộ; đồng thời xử  lý nghiêm, kiên quyết, kịp thời mọi hành vi tiêu cực, tham nhũng theo quy định tại quy chế ban hành kèm theo Quyết định số 82/ QĐ- BNV, ngày 9/3/1996 của Bộ về xử lí cán bộ, chiến sĩ Công an vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ trật tự an toàn giao thông nhằm giúp cho cán bộ, chiến sĩ nắm vững và vận dụng trong khi thi hành nhiệm vụ.

Sau khi triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Nội vụ, công tác tuần tra kiểm soát giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đã đi vào nề nếp và ổn định. Các cán bộ, chiến sĩ lưc lượng CSGT đã hoàn thành nhiệm vụ được đơn vị phân công trên lĩnh vực giữ gìn trật tự an toàn xã hội, sự đóng góp đó đã nhận được sự đồng tình ủng hộ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

20/07/1997: BẢO VỆ AN TOÀN BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOÁ X

Ngày 19/04/1997, UBTV Quốc hội ra Nghị quyết số 360 VP/UBTVQH về việc tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X vào ngày 20/7/1997. Trong thời điểm này tình hình ANTT ở Kon tum diễn biến rất phức tạp, nổi lên tình hình khiếu kiện đất đai nhà cửa tuy không phức tạp nhưng gây nhiều thắc mắc, bất bình trong nhân dân như việc đền bù, giải toả lòng hồ Yaly; tranh chấp đất giữa đồng bào xã Ia Chim – Công ty Cao su. Đặc biệt tại khu Trung tâm Thương mại tỉnh, số hộ dân thuộc diện cưỡng chế để giải phóng mặt bằng liên tục gởi đơn và tổ chức khiếu kiện với các ngành chức năng của tỉnh và Trung ương. Đồng thời hoạt động của các loại tội phạm hình sự gia tăng cũng là vấn đề gây ảnh hưởng, làm mất ổn định ANTT trong thời gian tiến hành bầu cử như: giết người, hiếp giết, cướp tài sản…

Để bảo vệ an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khoá X, Công an tỉnh đã có Kế hoạch số 81/CAT ngày 09/05/1997, tập trung chỉ đạo các lực lượng sử dụng các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường bám sát địa bàn nắm tình hình, phát hiện kịp thời âm mưu phá hoại của kẻ địch, bảo vệ an toàn tuyệt đối các đồng chí lãnh đạo Đảng, chính quyền địa phương trong quá trình diễn ra bầu cử, không để xảy ra đột biến bất ngờ.

Trong các ngày 20 – 21/7/1997, Công an tỉnh kịp thời tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, trực tiếp bảo vệ các hòm phiếu, không để xảy ra gian lận, đánh tráo hòm phiếu, trinh sát hướng dẫn các ban, tổ bầu cử có kế hoạch bảo vệ nội bộ, nội quy bỏ phiếu, đảm bảo TTAT cho cử tri đi bỏ phiếu. Mọi diễn biến tình hình ANTT, tiến độ, kết quả bầu cử được báo cáo kịp thời về Ban bầu cử và Ban Giám đốc Công an tỉnh. Do làm tốt công tác tuyên truyền và phổ biến sâu rộng trong Đảng và quần chúng nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X, cho nên tình hình ANTT trong ngày bầu cử được đảm bảo, không để vụ việc phức tạp xảy ra, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao (trung bình 96%).

Sau đợt phục vụ bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khoá X, lực lượng Công an tỉnh đã được UBND tỉnh, Bộ Công an tặng nhiều bằng khen, giấy công nhận những đóng góp tích cực của lực lượng Công an tỉnh vào sự thành công của cuộc bầu cử Quốc hội khoá X tại tỉnh Kon Tum.


Duy Hòa (Phòng Tham mưu)