A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tuổi trẻ Phòng Cảnh sát giao thông - tiền phong trong công tác chuyển đổi số

Thực hiện kế hoạch chuyển đổi số năm 2023 của Công an tỉnh Kon Tum, Phòng CSGT đã ban hành kế hoạch triển khai bám sát chỉ đạo của Công an tỉnh, đặc biệt là 05 nhóm tiện ích trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ (Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030) gồm: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; Phục vụ chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

           Lãnh đạo đơn vị đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện quyết liệt công tác làm sạch dữ liệu thông tin phương tiện, đảm bảo thông tin “đúng, đủ, sạch, sống”, số hóa hồ sơ dữ liệu phục vụ xác thực chính xác thông tin khi kết nối, chia sẻ giữa cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Qua đó, tạo thuận lợi cho người dân trong giao dịch dân sự và giải quyết thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu phát triển công dân số theo yêu cầu của Đề án 06.

            Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo hoàn thành đúng thời gian đề ra, được sự phân công của lãnh đạo đơn vị, Đoàn viên thanh niên Phòng CSGT đã hỗ trợ, tăng cường cho Đội đăng ký và quản lý phương tiện trong công tác làm sạch dữ liệu thông tin phương tiện theo đúng phương châm “đúng, đủ, sạch, sống” và công tác số hóa dữ liệu hồ sơ phương tiện. Đến nay, đã làm sạch dữ liệu 82.099 hồ sơ (đạt 31,14%), số hóa 622 hồ sơ đăng ký phương tiện; tiếp nhận và giải quyết xử phạt vi phạm hành chính trực tuyến: 985 trường hợp (chiếm 52.22 %) trên Cổng dịch vụ công Quốc gia.

Đoàn viên thanh niên Phòng CSGT đã hỗ trợ cho Đội đăng ký và quản lý phương tiện trong công tác làm sạch dữ liệu

 

            Bên cạnh đó, trong công tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính tại đơn vị, cán bộ chiến sỹ kết hợp tuyên truyền phổ biến, quán triệt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước cũng như lợi ích của việc thực hiện giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an và Cổng dịch vụ công quốc gia; đồng thời hướng dẫn người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính. Ngoài ra, để kịp thời đáp ứng nhu cầu chuyển đổi số, 100% đoàn viên thanh niên Phòng CSGT đã cài đặt và sử dụng phần mềm ứng dụng Vneid  - ứng dụng định danh điện tử được phát triển bởi Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư Bộ Công an.

            Từ những ứng dụng chuyển đổi số trong công tác chuyên môn, Đoàn viên thanh niên Phòng CSGT phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Công an nói chung, nâng cao chất lượng toàn diện công tác thanh niên CAND nói riêng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

 


Tác giả: Gia Liêm