A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Năm 2023, lực lượng Công an các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, công nhân, viên chức, học sinh, sinh viên tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, bảo đảm an ninh, trật tự gắn với các cuộc vận động, phong trào cách mạng khác của Đảng, Nhà nước và chương trình phát triển kinh tế, xã hội ở từng địa phương. 

Lực lượng Công an các cấp đã tổ chức 1.390 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tuyên truyền pháp luật với hơn 155.033 lượt người tham gia; hàng nghìn lượt tuyên truyền, vận động cá biệt người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo; vận động thu hồi vũ khí, vật liệu nỏ, công cụ hỗ trợ và pháo; tuyên truyền, vận động công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ; giữ gìn trật tự an toàn giao thông... Qua tuyên truyền, vận động, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng Công an nhiều nguồn tin có giá trị phục vụ giải quyết vụ việc về an ninh, trật tự, điều tra, khám phá các vụ án, bắt giữ đối tượng có liên quan. 

Công tác duy trì, nhân rộng các mô hình hoạt động hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được chú trọng thực hiện. Hiện nay, lực lượng Công an các cấp đang tiếp tục củng cố, duy trì hoạt động của 48 mô hình trong phong trào bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở theo hướng "tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải" đã thành lập trước đây. Trong đó, năm 2023, có 02 mô hình đã được Bộ Công an thông báo nhân rộng gồm Mô hình "Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum" và Mô hình "Tự quản về an ninh, trật tự và giáo dục thanh thiếu niên vi phạm pháp luật trên địa bàn xã Đăk Tờ Re, huyện Kon Rẫy". 

Thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại Cửa hàng xăng dầu số 127 trong mô hình "Cửa hàng xăng dầu kiểu mẫu về an ninh, trật tự và phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh Kon Tum" (Ảnh: NĐ)

Công tác dân vận và phong trào thi đua "Dân vận khéo" gắn với thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được triển khai hiệu quả. Tổ chức nhiều đợt hoạt động tình nguyện tại các địa bàn vùng biên giới, vùng khó khăn, địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự. Tổ chức hơn 600 đợt hành quân về cơ sở, tặng gần 16.000 suất quả cho các em học sinh, hộ gia đình khó khăn tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế khó khăn. gia đình thương binh, liệt sĩ, gia đình người có công với cách mạng, người khuyết tật, người già neo đơn và các điểm chốt bảo vệ biên giới...

Bên cạnh đó, việc tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" năm 2023 đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần nâng cao ý thức trách nhiệm của quần chúng nhân dân và các lực lượng chức năng tham gia sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở. 

 Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen cho tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (Ảnh: LH)


Tác giả: Khánh Vi