A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Plông: Công an xã Măng Bút, huyện Kon Plông tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối trường học trên địa bàn năm 2022

Nhằm nâng cao tinh thần cảnh giác cũng như ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong nhà trường không bị dụ dỗ, lôi kéo vào hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội, chủ động phát hiện tố giác tội phạm; phát huy có hiệu quả chức năng, nhiệm vụ của lực lượng Công an các cấp trong đảm bảo an ninh, trật tự cơ quan trường học; tăng cường, củng cố mối liên hệ giữa nhà trường và lực lượng Công an nhân dân, nhằm chủ động phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với âm mưu, hoạt động gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị nội bộ; kịp thời ngăn chặn, xử lý các hành vi gây mất trật tự và các tệ nạn xã hội trong trường học. Vào ngày 16/11/2022, Công an xã Măng Bút đã phối hợp với Trường Phổ thông dân tộc bán trú Măng Bút 1 và Măng Bút 2 tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và phổ biến kiến thức pháp luật cho 300 cán bộ, giáo viên và học sinh.


Toàn cảnh buổi tuyên truyền tại trưởng tiểu học Măng Bút 1

Công an xã tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho các em học sinh. Nội dung chủ yếu tuyên truyền về sử dụng mạng Internet và các mạng xã hội, phòng tránh các tác động tiêu cực của nội dung thông tin, ứng dụng có hại trên Internet, đặc biệt là mạng xã hội; tuyên truyền phòng chống bạo lực học đường; tuyên truyền về phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng, chống hành vi vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên; tuyên truyền về tác hại của ma túy và trách nhiệm của học sinh, sinh viên trong phòng chống ma túy; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các quy định và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông đối với học sinh, cán bộ, giáo viên; biện pháp phòng chống phản động, móc nối lôi kéo học sinh, sinh viên tham gia chống phá Đảng, Nhà nước; tình hình tội phạm khủng bố và một số vấn để thực hiện Luật phòng chống khủng bố trong ngành Giáo dục.

Thông qua buổi phát động, toàn thể cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh trong nhà trường đã có thêm hiểu biết về pháp luật, nắm vững những quy định hiện hành; đồng thời, nâng cao ý thức cảnh giác, tinh thần phối hợp với lực lượng Công an xã trong công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm./.

Dũng Mạnh


Tác giả: Dũng Mạnh
Tin liên quan