A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở

         Trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự ở cơ sở.

          Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện hiệu quả Kết luận số 44-KL/TW, ngày 22-01-2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 09-CT/TW của Ban Bí thư khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới; chỉ đạo tổ chức 25 “điểm” Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023 tại các địa phương, cơ sở tạo khí thế thi đua sôi nổi của toàn dân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an thành phố Kon Tum bắt giữ đối tượng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy (Ảnh: Phúc Nguyên)

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên đổi mới về nội dung, hình thức, phương pháp nhằm phát huy hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tích cực tham mưu với cấp ủy, chính quyền chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên từng địa bàn, lĩnh vực; tiếp tục chú trọng công tác dân vận trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các địa bàn chiến lược về an ninh, trật tự; nhiều mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được xây dựng, phát huy hiệu quả tốt trong công tác đảm bảo an ninh, trật tự như mô hình “Họ giáo văn minh, gia đình Công giáo gương mẫu” tại Họ giáo Cổ Tháp của tỉnh Thừa Thiên Huế; “Phòng, chống vi phạm an ninh mạng trong Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật tỉnh Vĩnh Long” của tỉnh Vĩnh Long; “Khu du lịch sinh thái văn hóa cộng đồng Ko Tam, điểm đến an toàn, thân thiện với khách du lịch” của tỉnh Đăk Lăk; “Tổ tự quản khu du lịch biển phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội” của tỉnh Nam Định…

Lực lượng Công an tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW, ngày 22-10-2010 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới; tăng cường công tác vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; đấu tranh với tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, trấn áp mạnh tội phạm liên quan “tín dụng đen”, “siết nợ, đòi nợ thuê”, tội phạm cướp, trộm cắp tài sản, đánh bạc, tội phạm về ma túy trên các tuyến biên giới…

Công an các đơn vị, địa phương thường xuyên mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, vận động đối tượng ra đầu thú; tiếp tục xử lý nghiêm các loại tội phạm về trật tự xã hội, trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ; sử dụng công nghệ cao, ma túy, môi trường, an toàn giao thông, đồng thời, triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm theo các lĩnh vực, tuyến, địa bàn trọng điểm…


Tác giả: Khánh Vi