A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường phối hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030

          Chiều ngày 29/3/2024, diễn ra Lễ ký kết Kế hoạch phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật phòng, chống ma tuý trong các cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Đồng chí Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đồng chủ trì buổi lễ.  

            Tham dự buổi lễ có đại diện lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ liên quan, Công an các huyện, thành phố thuộc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo các phòng, ban thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh.

Tại buổi lễ đã thông qua tình hình an ninh trật tự, công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung và công tác phòng, chống tội ma túy nói riêng đối tượng là người chưa thành niên phạm tội, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua; lấy ý kiến phát biểu của đại biểu tham dự và thông qua Dự thảo Kế hoạch ký kết quy chế phối hợp giữa hai cơ quan đơn vị. Thời gian qua, công tác giáo dục phòng, chống ma túy trong trường học đã nhận được sự quan tâm của các Bộ, ngành, tổ chức đoàn thể Trung ương, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, gia đình, nhà trường và xã hội, công tác tuyên truyền, giáo dục đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cán bộ quản lý, người đứng đầu các đơn vị và học sinh, sinh viên.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh  phát biểu tại buổi lễ

Kế hoạch phối hợp được ký kết nhằm tăng cường hiệu quả phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh trong trao đổi thông tin, thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh; nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, giáo viên, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục về tác hại và hậu quả của ma túy, trang bị những kỹ năng cần thiết để phòng tránh tệ nạn ma túy; phát huy vai trò xung kích của đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên trong công tác phòng, chống ma túy; kịp thời phát hiện và xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống ma túy, giữ gìn an ninh trật tự, tạo môi trường an toàn, lành mạnh trong các cơ sở giáo dục; tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy bảo đảm thiết thực, hiệu quả, có tính lan tỏa trong xã hội.

Đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phát biểu tại Lễ ký kết

Với việc ký kết chương trình phối hợp giữa Công an tỉnh và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh về tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về phòng, chống ma tuý trong cơ sở giáo dục giai đoạn 2024-2030, thời gian tới, lãnh đạo của hai cơ quan tin tưởng công tác phối hợp giữa hai ngành ngày càng khăng khít, chặt chẽ hơn, thực hiện hiệu quả, thiết thực việc giáo dục pháp luật về phòng chống ma túy, góp phần đẩy lùi tình trạng vi phạm pháp luật về ma túy trong học đường nói riêng và công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội nói chung.

Đại tá Nguyễn Ngọc Sinh, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Đoàn Thành Nhân, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh ký kết Kế hoạch phối hợp

 


Tác giả: Hòa Bình
Tin liên quan