A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh

Ngày 04/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

 

Theo đó, để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông ở một số địa phương; nâng cao hiệu quả, hiệu lực thực thi pháp luật về khoáng sản trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục phát huy những kết quả đạt được và triển khai thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật hiện hành về khoáng sản, các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng và bảo vệ khoáng sản cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.

 Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy Đảng, sở, ban ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấp trong việc ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trái phép trên địa bàn; xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên, liên tục của địa phương và các sở, ban ngành chức năng liên quan. Nếu trên địa bàn, lĩnh vực nào để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát, sỏi lòng sông trái phép mà không có biện pháp ngăn chặn, xử lý dứt điểm thì phải tổ chức kiểm điểm, xử lý nghiêm túc trách nhiệm người đứng đầu.

 Quản lý chặt chẽ việc cấp phép khai thác khoáng sản nói chung và cát, sỏi lòng sông nói riêng nhằm đảm bảo nhu cầu vật liệu phục vụ cho các công trình vốn ngân sách nhà nước tại các địa phương, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh.

 Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động khoáng sản, nhất là các hành vi: Không lắp đặt trạm cân, camera giám sát theo quy định, khai báo sản lượng khoáng sản khai thác không đúng thực tế, khai thác gây tổn thất lớn khoáng sản; Kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm theo quy định đối với các hành vi khai thác khoáng sản trái phép, vận chuyển, kinh doanh khoáng sản không có nguồn gốc hợp pháp trên địa bàn tỉnh.

 Phát huy vai trò giám sát của các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị - xã hội và của người dân; kịp thời phản ánh, thông tin về tình hình khai thác khoáng sản của các tổ chức, cá nhân đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền để kiểm tra, chấn chỉnh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. Các đơn vị, địa phương có nội dung được báo chí phản ánh, dư luận quan tâm liên quan đến hoạt động khoáng sản nói chung và khoáng sản cát, sỏi lòng sông nói riêng, kịp thời thẩm tra, xử lý và chủ động tổ chức công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin nhanh chóng đến Nhân dân và tổ chức, cá nhân có liên quan nhằm nâng cao nhận thức, hạn chế tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản và  tạo sự đồng thuận trong xã hội và Nhân dân.

 Tăng cường công tác chống thất thu thuế đối với hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý các trường hợp tổ chức, cá nhân được cấp phép khai thác khoáng sản không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định.

 Quản lý chặt chẽ việc nghiệm thu, thanh toán, quyết toán các công trình xây dựng, giao thông, trong đó có xem xét nguồn gốc hợp pháp của cát, sỏi đã sử dụng; kiên quyết không nghiệm thu công trình đối với trường hợp cát, sỏi không có nguồn gốc hợp pháp.

 

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan