A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030

Ngày 30/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4432/KH-UBND về triển khai Đề án "Thúc đẩy Doanh nghiệp Việt Nam tham gia trực tiếp các mạng phân phối nước ngoài đến năm 2030" của tỉnh Kon Tum.

Kế hoạch nhằm phát triển thị trường xuất khẩu, nhập khẩu, bảo đảm tăng trưởng bền vững trong dài hạn. Khuyến khích doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia mạnh mẽ vào chuỗi sản xuất, cung ứng, phân phối hàng hóa toàn cầu, xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài trên cơ sở phát huy thế mạnh và khai thác tối đa lợi thế cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu của tỉnh Kon Tum. Xây dựng mối quan hệ hợp tác chiến lược chặt chẽ giữa doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của tỉnh Kon Tum với các mạng phân phối nước ngoài trên các kênh xuất khẩu truyền thống và kênh thương mại điện tử, hướng tới mô hình sản xuất - xuất khẩu - phân phối ổn định, bền vững. Góp phần làm thay đổi tư duy sản xuất, tổ chức sản xuất theo hướng bài bản, bền vững, từ đó tăng cường khả năng cạnh tranh lâu dài của doanh nghiệp; thu hút nguồn đầu tư trong và ngoài nước vào sản xuất xanh sạch, bền vững, chế biến hàng xuất khẩu có chất lượng cao, mang lại giá trị gia tăng cao cho hàng hóa xuất khẩu. 

Mục tiêu cụ thể: Hỗ trợ về thông tin thị trường cho 100 lượt doanh nghiệp tỉnh Kon Tum. Hỗ trợ về đào tạo, tư vấn cho 50 lượt doanh nghiệp tỉnh Kon Tum nâng cao năng lực cạnh tranh, năng lực cung ứng để từng bước tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu. Hỗ trợ 20 lượt doanh nghiệp tỉnh Kon Tum xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới. Tham gia 20 lượt kết nối, giao thương với các mạng phân phối nước ngoài. Hỗ trợ trên 20 sản phẩm xuất khẩu trực tiếp vào các mạng phân phối nước ngoài. Phấn đấu đến năm 2030, hàng hóa của tỉnh Kon Tum có mặt tại các chuỗi phân phối truyền thống và trực tuyến tại tất cả quốc gia có hiệp định thương mại tự do (FTA) với Việt Nam.

Các nhiệm vụ, giải pháp đặt ra gồm: Hỗ trợ doanh nghiệp về thông tin thị trường; Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng năng lực cung ứng cho thị trường nước ngoài; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum từng bước thích nghi, chuyển đổi sản xuất đáp ứng xu hướng tiêu dùng bền vững; Hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh Kon Tum xây dựng năng lực tham gia thương mại điện tử xuyên biên giới; Hỗ trợ xây dựng và phát triển thương hiệu; Tham gia các hoạt đáng kết nối, giao thương với các ạng phân phối nước ngoài,

Ngoài ra, Kế hoạch cũng xác định rõ nhiệm vụ tận dụng tốt các FTA đã có hiệu lực giữa Việt Nam và đối tác; thúc đẩy quá trình mở cửa thị trường dành cho những mặt hàng nông thủy sản có thể mạnh của tỉnh Kon Tum tại thị trường nước ngoài, tạo tiền đề cho việc đưa các sản phẩm của tỉnh Kon Tum vào hệ thống phân phối nước ngoài.

Kinh phí thực hiện được bố trí từ nguồn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương theo phân cấp ngân sách hiện hành quy định tại Luật Ngân sách nhà nước năm 2015; từ nguồn đóng góp, tài trợ của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước; từ nguồn thu hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan