A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lịch tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở tiếp công dân

UBND tỉnh ban hành Thông báo số 379/TB-UBND ngày 29/12/2022 về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2023. 

Theo đó, Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh và đại diện Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, kể cả trùng vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.

Tiếp công dân định kỳ của Lãnh đạo tỉnh (Ảnh minh họa)

Lãnh đạo tỉnh tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khi phát sinh những sự việc được quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

Thời gian tiếp bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh (Số 281 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum).

Tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh có các thành phần theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh và Công văn số 2581/UBND-TD ngày 20/7/2020 của UBND tỉnh về việc tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Thông báo được niêm yết tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh để người dân biết, thực hiện.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan