A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật

Ngày 06/02/2024, UBND tỉnh có Công văn số 472/UBND-NNTN về việc tăng cường ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào tỉnh.

Theo đó, yêu cầu yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động triển khai có hiệu quả các biện pháp ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản qua biên giới vào địa bàn tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh.

Giao UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các lực lượng chức năng trực thuộc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát chặc chẽ đối với các cơ sở thu gom, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn quản lý; tăng cường công tác kiểm tra và truy xuất nguồn gốc đối với việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật tiêu thụ tại địa bàn; kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về hoạt động vận chuyển, giết mổ và kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và an toàn thực phẩm; trường hợp phát hiện nhập lậu trái phép phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm theo đúng quy định pháp luật.

Tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động Nhân dân khu vực biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật nhập khẩu trái phép vào Việt Nam.

Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc công tác kiểm soát, ngăn chặn buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản trên địa bàn quản lý.

Đối với UBND các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy và Ia H’Drai tăng cường phối hợp với các đơn vị chức năng có liên quan tổ chức kiểm tra, kiểm soát kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm trường hợp buôn lậu, vận chuyển trái phép động vật, sản phẩm động vật, giống vật nuôi và thủy sản từ nước ngoài vào tỉnh Kon Tum thông qua các đường mòn, lối mở tại địa phương nhất là tại các vùng biên giới giáp với các nước Lào, Campuchia.

Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và phối hợp với địa phương triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh động vật; tổ chức thực hiện quản lý giết mổ, kiểm soát giết mổ, kiểm tra vệ sinh thú y đảm bảo an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát việc vận chuyển động vật, sản phẩm động vật xuất, nhập và quá cảnh qua địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định về kiểm dịch động vật


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan