A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh

Tại Công văn số 687/BCĐ-TGV ngày 15/3/2023, Ban Chỉ đạo công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Để chủ động trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng, bảo vệ tính mạng của người tham gia chữa cháy và giảm thiểu tối đa thiệt hại đến rừng; đặc biệt hiện nay đang là thời kỳ cao điểm mùa khô (cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V)đồng thời đây cũng là thời điểm người dân triển khai các hoạt động sản xuất nương rẫy nên nguy cơ xảy ra cháy rừng rất cao.

Diễn tập chữa cháy rừng (Ảnh: Hồng Lam)

Ban Chỉ đạo tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của nhân dân trong thực hiện các quy định về phòng cháy, chữa cháy rừng; thông báo dừng tất cả các hoạt động đốt nương rẫy, đồng ruộng, đốt dọn thực bì trong thời kỳ cấp dự báo cháy rừng là cấp IV, cấp V.

Rà soát, khoanh vùng các khu vực trọng điểm cháy rừng; tăng cường lực lượng ứng trực, tuần tra, kiểm tra tại các khu vực này kết hợp theo dõi thông tin cảnh báo cháy rừng (theo địa chỉ http://watch.pcccr.vn/DiemChay) nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các điểm cháy khi mới xuất hiện.

Chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện,.... theo phương châm 4 tại chỗ đảm bảo sẵn sàng tham gia chữa cháy khi được sự huy động của cấp có thẩm quyền. Việc tiếp nhận, xử lý thông tin cháy rừng và phối hợp huy động lực lượng, phương tiện, thiết bị chữa cháy rừng thực hiện đúng theo Quyết định số 33/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND tỉnh.

Thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Kiên quyết xử lý kỷ luật các tổ chức, cá nhân vi phạm, đặc biệt là các trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm để xảy ra cháy rừng mà không phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Trong quá trình tổ chức chữa cháy rừng, người chỉ đạo và chỉ huy chữa cháy rừng phải thực hiện nhiệm vụ đúng quy định tại Điều 11, Thông tư số 25 /2019/TT-BNNPTNT ngày 27/12/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Người chỉ huy chữa cháy rừng phải chịu trách nhiệm về hiệu quả công tác chữa cháy và sự an toàn cho lực lượng tham gia chữa cháy rừng.

Tiếp tục triển khai thực hiện phương án phòng cháy, chữa cháy rừng đã xây dựng; kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện ra vào khu vực rừng có nguy cơ cháy cao; thường xuyên chủ động phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương, các cấp, các ngành trong công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Tăng cường kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại địa bàn được phân công phụ trách.

 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan