A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022

Ngày 30/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 228/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022 Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới” trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện Sa Thầy, Kon Rẫy, Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, Ngọc Hồi chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện được giao làm chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với đơn vị thi công, UBND các xã và đơn vị được giao quản lý vận hành tiến hành khắc phục ngay những tồn tại của công trình cấp nước sinh hoạt.

Chỉ đạo Trung tâm Dịch vụ và Môi trường đô thị huyện, UBND các xã, Tổ quản lý vận hành thường xuyên thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý vận hành cung cấp đảm bảo nước sinh hoạt cho các hộ dân trong vùng; tổ chức họp Nhân dân trong thôn để tuyên truyền sử dụng nước hợp vệ sinh, công tác quản lý và bảo vệ công trình bền vững, không đập phá, tháo dỡ đồng hồ nước, cắt ống ra khỏi đồng hồ để dùng nước ngoài đồng hồ, sử dụng nước tiết kiệm.

Giao Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn có trách nhiệm hỗ trợ kỹ thuật quản lý vận hành cho UBND các xã để vận hành tốt công trình cấp nước sinh hoạt bền vững. Đồng thời, theo dõi, đôn đốc các đơn vị khắc phục ngay những tồn tại của công trình cấp nước sinh hoạt, công trình hợp vệ sinh trạm y tế, trường học.

Ngoài ra, yêu cầu Sở Y tế chỉ đạo Phòng khám đa khoa khu vực Đăk Môn, huyện Đăk Glei đơn vị được giao quản lý sử dụng khắc phục ngay những tồn tại của công trình hợp vệ sinh; Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Trường THCS thôn Kon Boong, trường mầm non thôn Broong Mẹt, Trường tiểu học thôn Broong Mỹ, xã Đăk Môn, huyện Đăk Glei đơn vị được giao quản lý sử dụng  khắc phục ngay những tồn tại của công trình hợp vệ sinh.

 


Tác giả: Khánh Vi