A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai thực hiện kết luận giao ban khối Mặt trận và đoàn thể năm 2022

Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 22/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện kết luận giao ban khối Mặt trận và đoàn thể năm 2022.

 

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; UBND các huyện, thành phố quán triệt, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng "về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023"; Văn bản số 750-CV/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Văn bản số 4118/UBND-KTTH ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Trong đó, tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán cho Nhân dân, gắn với thường xuyên bám sát cơ sở, nắm chắc tình hình tư tưởng, thu nhập, đời sống của các tầng lớp Nhân dân, nhất là việc chuẩn bị, tổ chức vui xuân, đón Tết Quý Mão 2023.

 Thực hiện có hiệu quả, đúng quy định của pháp luật công tác vận động, tiếp nhận, phân bổ các nguồn tiền, hàng của các tổ chức, cá nhân ủng hộ người nghèo, đối tượng chính sách trong dịp Tết. Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và MTTQ Việt Nam các cấp trong giám sát việc triển khai thực hiện đảm bảo chặt chẽ, hiệu quả, đúng mục đích, không để trùng lặp hoặc bỏ sót đối tượng...

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan