A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum phát huy truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng

Ngay từ khi thành lập Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã rất coi trọng công tác kiểm tra và giữ gìn kỷ luật Đảng. Ngày 16/10/1948, tại chiến khu Việt Bắc, Ban Thường vụ Trung ương (khoá I) đã ra Quyết nghị số 29-QN/TW thành lập Ban kiểm tra Trung ương, cơ quan chuyên trách đầu tiên của Đảng. Quyết nghị có đoạn ghi: “Trung ương quyết định thành lập Ban Kiểm tra, đi xuống các khu xét xem chủ trương của Đảng có được thi hành và có sát đúng không, đồng thời xem xét sự thi hành kỷ luật trong Đảng để thu thập kinh nghiệm giúp Trung ương bổ khuyết chính sách của Đảng”.

Sự ra đời của Ban Kiểm tra Trung ương - Cơ quan Kiểm tra chuyên trách đầu tiên của Đảng là một tất yếu khách quan, nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng Đảng nói chung, nhất là trong bối cảnh cả nước tiến hành cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Đây cũng là căn cứ để Thường vụ Bộ Chính trị khoá VIII đồng ý lấy ngày 16/10/1948 là Ngày truyền thống Ngành Kiểm tra Đảng.

Trải qua 75 năm xây dựng và trưởng thành, Ban Kiểm tra nay là Ủy ban kiểm tra các cấp đã xây đắp nên truyền thống vô cùng vẻ vang: “Tuyệt đối trung thành, đoàn kết, trung thực, liêm khiết, kỷ cương và tận tụy. Cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp luôn trân trọng, giữ gìn, khắc phục khó khăn, gian khổ, đem hết tinh thần và nghị lực đóng góp cho sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc, không ngừng vun đắp và tô thắm truyền thống vẻ vang của Ngành Kiểm tra Đảng.

Phát huy truyền thống vẻ vang đó, trong quá trình trưởng thành, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum đã không ngừng củng cố và phát triển về số lượng và chất lượng. Trải qua 07 kỳ Đại hội, Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã nhiều lần được kiện toàn nhân sự. Từ những ngày đầu thành lập với 03 đồng chí (đồng chí Hoàng Lệnh - Chủ nhiệm, đồng chí Đoàn Ngọc Thắng - Ủy viên và đồng chí Đào Duy Hạnh - Ủy viên); đến nay bộ máy Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã dần đi vào nền nếp, ổn định với 06 đồng chí, do đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Chủ nhiệm, 01 đồng chí đảm nhiệm vị trí Phó Chủ nhiệm thường trực, 01 đồng chí Phó Chủ nhiệm chuyên trách, 01 đồng chí Ủy viên kiêm chức và 02 đồng chí Ủy viên chuyên trách Ủy ban kiểm tra.

Dù ở thời điểm nào, đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra luôn giữ đạo đức trong sáng, liêm khiết, chấp hành nghiêm kỷ luật, gương mẫu, tận tuỵ trong công việc, lập nhiều thành tích xuất sắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Xác định công tác kiểm tra, giám sát là một trong những phương thức lãnh đạo quan trọng của Đảng, trong những năm qua Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh đã tích cực tham mưu Đảng ủy Công an Kon Tum thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bộ và các tổ chức đảng trong lực lượng; việc chấp hành nghị quyết về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; về trách nhiệm nêu gương; việc thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, kê khai tài sản, thu nhập...

Hội nghị giao ban công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng của Đảng uỷ Công an tỉnh

Qua công tác kiểm tra, giám sát đã kịp thời phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các sai phạm của các tổ chức đảng và đảng viên, góp phần nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng đối với mọi mặt trong công tác Công an; tăng cường kỷ luật Đảng, giúp cấp ủy các cấp kịp thời phát hiện những hạn chế, thiếu sót tồn tại để kịp thời khắc phục, đồng thời đề ra chủ trương, kế hoạch, biện pháp, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo và hạn chế đến mức thấp nhất đảng viên vi phạm phải xử lý kỷ luật.

Kết quả công tác kiểm tra, giám sát đã góp phần quan trọng thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu, yêu cầu công tác của Đảng bộ và Công an tỉnh đề ra. An ninh chính trị ổn định, không để bị động, bất ngờ. Tội phạm được kiềm chế; các vụ án nghiêm trọng, đặc biệt nghiêm trọng được điều tra, khám phá nhanh, bảo đảm yêu cầu về chính trị, pháp luật và nghiệp vụ, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân đánh giá cao. Công tác quản lý Nhà nước về an ninh trật tự được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, đạt hiệu quả thiết thực; nội bộ đoàn kết, thống nhất, phát huy dân chủ, kỷ luật, kỷ cương.

Đặc biệt, với chủ trương xây dựng Đề ánXây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2030 cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đạicủa Đảng ủy Công an Trung ương trong đó xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm tra Đảng các cấp trong Công an nhân dân đủ sức đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ thời gian tới là yêu cầu cấp bách hiện nay, việc thành lập Cơ quan Ủy ban Kiểm tra các cấp trong CAND là một trong những nhiệm vụ quan trọng để bước đầu thực hiện Đề án. Với chủ trương đó, ngày 17/12/2020, Bộ trưởng Bộ Công an đã ký Quyết định số 10657/QĐ-BCA thành lập Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh Kon Tum là đơn vị cấp phòng trực thuộc Công an tỉnh Kon Tum, có chức năng tham mưu Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng theo quy định; thực hiện các nhiêm vụ do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh giao, đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng ủy Công an tỉnh.

Đại diện lãnh đạo UBKT Tỉnh uỷ, lãnh đạo Công an tỉnh và tập thể CBCS tại buổi lễ ra mắt Cơ quan UBKT Đảng uỷ Công an tỉnh ngày 24/3/2021

Mặc dù là đơn vị mới thành lập, còn hạn chế về cơ sở vật chất, trang thiết bị, phương tiện làm việc cũng như số lượng cán bộ, chiến sỹ còn ít; song tập thể cấp ủy, lãnh đạo, cán bộ Cơ quan UBKT Đảng ủy Công an tỉnh đã không ngừng học tập, nghiên cứu triển khai thực hiện các mặt công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khắc phục mọi khó khăn, chủ động, tích cực tham mưu giúp Đảng ủy, UBKT Đảng ủy Công an tỉnh thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng, làm cho công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng trong toàn lực lượng Công an tỉnh đi vào nền nếp, có nhiều đổi mới, khoa học và có chất lượng cả về chiều sâu và chiều rộng.

Trong thời gian tới, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Công an tỉnh, sự giúp đỡ, phối hợp chặt chẽ với các cấp, các ngành, sự nỗ lực học hỏi, cống hiến của đội ngũ cán bộ thành viên UBKT, công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng bộ Công an tỉnh Kon Tum sẽ ngày càng hiệu quả hơn nữa, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng lực lượng Công an tỉnh trong sạch, vững mạnh; tiếp nối truyền thống hào hùng qua 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Ngành kiểm tra Đảng.

 

 


Tác giả: Hải Thanh