A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Tum: Tăng cường thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh

"Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân" là một nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Ngày 14/11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3933/UBND-NC chỉ đạo tăng cường triển khai thực hiện công tác phòng cháy và chữa cháy trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh; Công an tỉnh; Đài Phát thanh Truyền hình, Báo Kon Tum; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, hiệu quả các chỉ đạo của Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn (Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 25 tháng 6 năm 2015 và Kết luận số 02-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Ban Bí thư; Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội; Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ, Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; các Công điện số 796/CĐ-TTg ngày 13 tháng 9 năm 2023, số 825/CĐ-TTg ngày 15 tháng 9 năm 2023 và số 991/CĐ-TTg ngày 22 tháng 10 năm 2023, số 1014/CĐ-TTg ngày 26 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2023, Công văn số 3761/UBND-HTKT ngày 31 tháng 10 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh…). Trong đó tập trung triển khai một số nhiệm vụ sau:

Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn việc áp dụng các quy chuẩn, tiêu chuẩn cho các cơ quan, tổ chức, cá nhân về công tác phòng cháy và chữa cháy; nội dung tuyên truyền cụ thể, ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ và dễ thực hiện, nhất là việc phổ biến các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy và thoát nạn cho người dân khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/clip_image004(2).png

Tổ chức huấn luyện nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng Phòng cháy, chữa cháy cơ sở

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp hướng dẫn việc triển khai thực hiện các biện pháp nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy, nổ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra, bảo đảm an toàn, tài sản, sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Tổ chức kiểm tra định kỳ điều kiện bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường; kiên quyết xử lý và thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện theo đúng quy định.

Tổ chức tập huấn, diễn tập phương án phòng cháy, chữa cháy nhằm nâng cao nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho các cán bộ, công chức và người trực tiếp thực hiện nhiệm vụ chữa cháy nhằm sẵn sàng ứng phó với các tình huống cháy, nổ xảy ra trên địa bàn.

https://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/thaingan/2023_11_04_22_39_406.jpg

Tổ chức thực tập phương án chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương kiểm tra, rà soát các cơ sở có nguy cơ cháy, nổ cao trên địa bàn nhằm kịp thời phát hiện, khắc phục, xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định của pháp luật; kịp thời phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan xử lý các khó khăn, vướng mắc theo thẩm quyền, trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉ đạo./.


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan