A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Năm 2023, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả tích cực

Theo Báo cáo của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh, năm 2023, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh Kon Tum đạt được nhiều kết quả tích cực.

Năm 2023, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh đã kịp thời tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Từ đó, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và nhận thức của cán bộ, đảng viên đối với công tác này ngày càng được nâng cao, có chuyển biến tích cực. Chỉ đạo, hướng dẫn Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm các cấp triển khai, tổ chức xây dựng, củng cố nâng cao chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ ở địa bàn biên giới, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng tôn giáo, góp phần giữ vững ổn định chính trị, đảm bảo an ninh trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Lực lượng Công an các cấp đã phát huy vai trò nòng cốt, thể hiện được tính chủ động, trách nhiệm trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tăng cường, đẩy mạnh; nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm; đổi mới hình thức, phương pháp tuyên truyền, vận động theo hướng kết hợp cả tuyên truyền rộng rãi, tập trung và cá biệt.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khối trường học (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Trong năm, các đơn vị, Công an các huyện, thành phố đã phối hợp tổ chức 1.160 đợt phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ và tuyên truyền pháp luật với hơn 145.410 lượt người tham gia; 2.323 lượt tuyên truyền, vận động cá biệt người có uy tín trong các dân tộc, tôn giáo; 19 lượt tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú; 970 lượt tuyên truyền, vận động động thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo; 470 đợt vận động Nhân dân tham gia giữ gìn trật tự, an toàn giao thông với hơn 81.417 lượt người tham gia; 1.222 đợt tuyên truyền, vận động trong công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ với hơn 274.045 lượt người tham gia.

Qua công tác tuyên truyền, vận động, người dân đã cung cấp cho lực lượng Công an 726 nguồn tin về ANTT, trong đó 655 nguồn tin có giá trị giúp lực lượng Công an giải quyết các vụ việc về ANTT; 140 vụ án điều tra, khám phá được qua nguồn tin do người dân cung cấp; 288 đối tượng bắt giữ được qua nguồn tin do người dân cung cấp; Công an các đơn vị, địa phương đã phát hành 36.944 tài liệu, đăng tải, chia sẻ hơn 12.949 tin, bài viết về tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái, thù địch xây dựng và thực hiện 26 chuyên mục với 60 tin truyền hình, phóng sự liên quan đến công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ (phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Truyền hình ANTV và trên các phương tiện thông tin đại chúng).

Công tác xây dựng, củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động của những mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng nhân rộng, phù hợp với nhu cầu thiết thực của Nhân dân, nhất là tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự, thu hút nhiều người tham gia.

Đến nay, trên địa bàn tỉnh đang duy trì hoạt động của 38 mô hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Công tác nhân rộng các mô hình tiêu biểu luôn được các cấp lãnh đạo quan tâm, chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thực hiện. Trong năm 2023, Công an tỉnh được Bộ Công an thông báo nhân rộng trong toàn quốc 02 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; 03 mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ được nhân rộng trên địa bàn tỉnh và nhiều mô hình tiêu biểu trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ khác được nhân rộng trên địa bàn huyện, thành phố.

Chú trọng xây dựng lực lượng Công an nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại hướng về cơ sở; xây dựng lực lượng chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hiện nay Công an tỉnh đã bố trí Công an xã, thị trấn chính quy tại 85/85 xã và 07/07 thị trấn trên địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình. Trên địa bàn tỉnh hiện có 32 bảo vệ dân phố tại huyện Sa Thầy và huyện Kon Plông. Bên cạnh đó, lực lượng Công an xã bán chuyên trách với 98 đồng chí của một số địa phương còn hoạt động.

Công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với Quân đội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các sở, ban, ngành trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng chặt chẽ, xuyên suốt. Điển hình như:

Phối hợp chặt chẽ với lực lượng Quân đội trong công tác đấu tranh, phòng, chống các loại tội phạm theo chuyên đề, tập trung đấu tranh tội phạm ma túy, hình sự, môi trường, buôn lậu qua biên giới, các hành vi vi phạm về pháo và các vụ việc vi phạm quy định về khai thác, bảo vệ rừng và lâm sản; kiểm tra, thu hồi các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ; tăng cường tuần tra, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc giới; phòng, chống xuất, nhập cảnh trái phép; phối hợp xây dựng, triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn mục tiêu, công trình trọng điểm; bảo đảm an ninh, trật tự địa bàn trong thời gian diễn ra sự kiện chính trị, đối ngoại quan trọng của đất nước, của tỉnh: Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Lễ Quốc khánh 02 tháng 9; bảo vệ tuyệt đối an toàn Thủ tướng Chính phủ, các đoàn đại biểu cấp cao và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc tại địa phương; phối hợp trong công tác phòng chống thiên tai, cháy nổ và tìm kiếm cứu nạn…

Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị cấp tỉnh tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 09/CTr-BCA-MTTQ ngày 01 tháng 8 năm 2013 về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới, giai đoạn 2013-2023 và đã trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh cho 03 tập thể, 05 cá nhân; Bằng khen của Chủ tịch Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh cho 01 tập thể, 02 cá nhân thuộc lực lượng Công an và Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen cho 06 tập thể, 06 cá nhân thuộc Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên…

Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức Tổng kết 05 năm thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trong công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2018-202320 và lựa chọn 01 tập thể, 01 cá nhân là công nhân, viên chức, lao động có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đề nghị Bộ trưởng Bộ Công an tặng Bằng khen…

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh cũng còn một số hạn chế như: Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở một số nơi hiệu quả chưa cao; nội dung tuyên truyền, giáo dục pháp luật và vận động Nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có lúc, có nơi chưa sát với thực tế, chưa phù hợp với một số đối tượng, địa bàn đặc thù (khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, địa bàn biên giới...).

Một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ; chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Một số mô hình phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc hoạt động chưa hiệu quả; có mô hình hoạt động đã lâu nhưng chưa được quan tâm rà soát, sơ kết, tổng kết, đánh giá để có sự điều chỉnh cho phù hợp; chủ trương “xã hội hoá” trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chưa nhận được sự quan tâm, hưởng ứng của doanh nghiệp, tổ chức và Nhân dân.

Việc triển khai xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở các cơ quan nhà nước còn hạn chế; mới chỉ tập trung xây dựng cơ quan an toàn, phòng, chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan, chưa chú trọng xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc gắn với chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước của cơ quan.

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm tỉnh đã đưa ra một số giải pháp trọng tâm cần thực hiện như:

Một là, tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Hai là, phát huy biện pháp vận động quần chúng trong công tác bảo vệ ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới.

Ba là, xây dựng, kiện toàn và đảm bảo hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT tại cơ sở; triển khai thực hiện công tác Công an thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Bốn là, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp với Quân đội nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các ban ngành, đoàn thể trong việc triển khai thực hiện công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm là, bồi dưỡng kiến thức, nâng cao trình độ chính trị, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ, kiện toàn tổ chức, bố trí cán bộ chuyên trách xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ một cách khoa học, hợp lý, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện kế hoạch, biện pháp xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Sáu là, sơ kết, tổng kết công tác phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; đề xuất biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ ANTT và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

 

 


Tác giả: Thái Ngân