A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

Nhằm nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chỉ huy các đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện công tác phòng, chống ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp; có giải pháp nhằm khắc phục những tồn tại, hạn chế trong thời gian qua. Nâng cao năng lực các lực lượng chuyên trách đấu  tranh  tội  phạm  ma túy, nhất là trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn. Xác định rõ trách nhiệm của lực lượng Công an các cấp, các cơ quan liên quan và chính quyền địa phương trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm ma túy, không để điểm, tụ điểm tái phức tạp; từng bước đẩy lùi, làm chuyển biến về tình hình tội phạm ma túy tại các xã, phường, thị trấn. Triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng ngừa, nghiệp vụ điều tra, xác minh, đấu tranh, bóc gỡ triệt để các ổ, nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp, nhất là các đường dây tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, ngày 25/9/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 3220/KH-UBND triển khai giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Kế hoạch đã đề ra các mục tiêu cụ thể, đó là:

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục các quy định và kiến  thức liên quan về công tác phòng, chống ma túy bằng nhiều hình thức, nội dung phù hợp tại các xã, phường, thị trấn, trường  học, khu công nghiệp, cụm công nghiệp... trên địa bàn.

Tổ chức rà soát, thống kê các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và địa bàn cần lựa chọn để thực hiện chuyển hóa nhằm đánh giá đúng thực trạng nhằm kịp thời triển khai giải pháp phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả.

Tập trung đấu tranh, bóc gỡ triệt để các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy; quản lý chặt chẽ và tập trung đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy tại các xã, phường, thị trấn liên quan đến tội phạm mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép chất ma túy đã được xác định và các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự không để tội phạm lợi dụng mua bán, tổ chức, chứa chấp sử dụng trái phép ma túy và không để xảy ra tình trạng mua bán, sử dụng ma túy công khai ở địa điểm công cộng, khu dân cư, trường học...và không để tái hình thành các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy đã được triệt phá.

Tăng cường công tác phòng ngừa, ngăn chặn không để hình thành các điểm,  tụ điểm  phức tạp mới; hàng năm, số điểm, tụ điểm phức  tạp  về ma túy giảm  5%  so  với năm trước; phấn đấu đến năm 2025, triệt xóa 80% các “điểm nóng” về ma túy trên địa bàn. Đối với địa bàn cần chuyển hóa đạt ít nhất 60% tổng số địa bàn được lựa chọn và triển khai các giải pháp nhằm duy trì bền vững kết quả đã đạt được, ít nhất 85% địa bàn đã chuyển hóa đạt không tái phức tạp.

Tăng cường quản lý người nghiện ma túy, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác cai nghiện, quản lý sau cai nhằm đảm bảo trên 80% số người nghiện và người sử dụng trái phép ma túy có hồ sơ quản lý được tiếp cận dịch vụ tư vấn, điều trị, cai nghiện và hỗ trợ tái hòa nhập cộng đồng. Kiềm chế tỷ lệ gia tăng người nghiện ma túy và số xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy dưới 1% so với năm trước.

Theo Kế hoạch, Công an tỉnh được Ủy ban nhân dân tỉnh giao chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo Phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và Xây dựng phong trào toàn dân bảo  vệ an ninh Tổ quốc chỉ đạo triển khai thực hiện giải quyết điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy trên địa bàn tỉnh; xác định cụ thể địa bàn thực hiện, phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ đạo và các tổ chức đoàn thể có liên quan (hoàn thành trước 15 tháng 10 năm 2023). Chỉ đạo lực lượng Công an các cấp thực hiện tốt công tác nắm tình hình, đấu  tranh với các đường dây, ổ nhóm, đối tượng phạm tội ma túy. Thường xuyên triển khai các kế hoạch nghiệp vụ, mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm ma túy tại các điểm, tụ điểm phức tạp về ma túy và vận động đầu thú, truy bắt đối tượng truy nã. Đẩy mạnh xác minh, thu thập thông tin, dữ liệu về các đối tượng hoạt động phạm tội liên quan đến ma túy, nhất là những đối tượng lưu động, liên tỉnh, liên tuyến, xuyên quốc gia và có yếu tố nước ngoài. Tăng cường công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, nhất là công tác quản lý cư trú, quản lý các loại đối tượng tại cơ sở kết hợp với công tác nghiệp vụ, góp phần phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với tội phạm ma túy tại các điểm, tụ điểm và địa bàn phức tạp về ma túy. Phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và các lực lượng chức năng liên quan tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt xóa các đường dây, đối tượng vận chuyển ma túy từ nước ngoài về Việt Nam, làm giảm nguồn cầu, tiến tới làm giảm áp lực về tội phạm và tệ nạn ma túy. Triển khai thực hiện hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh, triệt xóa điểm, tụ điểm và chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về ma túy tại xã, phường, thị trấn đã được lựa chọn; tăng cường nắm địa bàn cơ sở, tổ chức rà soát, thu thập thông tin, tài liệu các đối tượng có liên quan đến tệ nạn và hoạt động phạm tội về ma túy; nắm tình hình các điểm, tụ điểm, các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và các cơ sở kinh doanh dịch vụ “nhạy cảm” để phân loại, áp dụng các biện pháp quản lý nghiệp vụ, phục vụ hiệu quả công tác phòng ngừa tội phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, xử lý tin báo, tố giác tội phạm có liên quan tại các điểm, tụ điểm và địa bàn chuyển hóa; phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, làm cơ sở đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung các văn bản có liên quan đến công tác phòng, chống ma túy nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác điều tra, xử lý tội phạm về ma túy. Quan tâm hỗ trợ nguồn lực cho lực lượng Công an cơ sở và củng cố, hoàn thiện lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy các cấp, lực lượng Công an cấp xã trực tiếp quản lý địa bàn được xác định là trọng điểm, phức tạp về tội phạm ma túy; đảm bảo phương tiện, trang thiết bị đặc thù phục vụ công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy tại các điểm, tụ điểm, địa bàn phức tạp về ma túy. Kịp thời khen thưởng, động viên các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, xử lý án tại các điểm, tụ điểm và địa bàn phức tạp về ma túy. Định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết các chương trình kế hoạch, các chuyên án, vụ án ma túy lớn, rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng nhằm kịp thời phát hiện và khắc phục các sơ hở, thiếu sót, đề xuất các biện pháp thực hiện trong thời gian tới đảm bảo hiệu quả, an toàn.

 

 


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan