A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tăng cường công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy, công tác phối hợp với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, ngành Y tế trong công tác cai nghiện, quản lý sau cai và xác định tình trạng nghiện, Công an tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị triển khai thực hiện nhiều công tác quan trọng.

Ảnh minh hoạ

Theo đó, các đơn vị chủ động nắm tình hình có liên quan đến công tác quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy; rà soát, thống kê, phát hiện kịp thời người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy để lập hồ sơ đề nghị cai nghiện và quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy; xây dựng và nhân rộng các mô hình về quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy phù hợp đặc điểm của từng địa bàn.

Cập nhật đầy đủ dữ liệu người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy từ phần mềm quản lý đối tượng theo chức năng của lực lượng Công an cấp xã tại cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư; ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thống kê quản lý người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy.

Công an cấp huyện, cấp xã triển khai đồng bộ các biện pháp để kịp thời phát hiện, thu thập thông tin về người nghiện, người sử dụng trái phép chất ma túy và quản lý, giám sát đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp có biểu hiện loạn thần “ngáo đá”, phòng ngừa ngăn chặn các đối tượng này gây ra các hành vi vi phạm pháp luật.

Công an cấp huyện tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt công tác phòng, chống ma túy ngay từ địa bàn cơ sở, trong đó đặc biệt chú ý công tác rà soát, thống kê quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy, người nghiện ma túy, người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.

Phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động, Thương binh và Xã hội, Y tế thực hiện các biện pháp cai nghiện và xác định tình trạng nghiện, lập hồ sơ đưa người vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; tăng cường các giải pháp giúp người nghiện tái hòa nhập cộng đồng, thực hiện chính sách cho vay vốn, đào tạo, dạy nghề, hỗ trợ giải quyết việc làm cho người bị quản lý sau cai nghiện ma túy.


Tác giả: Đức Thiện