A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Bảo đảm phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội

Công an tỉnh triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Thực hiện Công điện số 11/CĐ-TTg ngày 30 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm nếp sống văn minh, an toàn, tiết kiệm trong các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân 2024; Ngày 06 tháng 02 năm 2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 469/UBND-NC yêu cầu các sở, ban ngành thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được giao, tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo bảo đảm an ninh trật tự, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa của dân tộc và phong tục, tập quán tốt đẹp của từng địa phương; không để diễn ra việc lợi dụng lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo để trục lợi, truyền bá các hoạt động mê tín dị đoan, trái thuần phong mỹ tục, ảnh hưởng đến văn hóa, xã hội và an ninh, trật tự. Tiếp tục triển khai chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 434/UBND-NC ngày 02 tháng 02 năm 2024 về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; chỉ đạo triển khai công tác đảo đảm an ninh, trật tự và an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo nhất là các cơ sở thờ tự; hạn chế đốt đồ mã, vàng mã gây tốn kém, lãng phí hoặc không đúng nơi quy định.  

Chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW ngày 23 tháng 11 năm 2023 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 và Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc, tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương không tham dự lễ hội nếu không được cấp có thẩm quyền phân công.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, Nhân dân và du khách nghiêm túc thực hiện các quy định của Nhà nước về tổ chức lễ hội; về nguồn gốc của lễ hội, di tích và các nhân vật được thờ phụng, tôn vinh; về các giá trị, ý nghĩa đích thực của tín ngưỡng và nghi lễ truyền thống; không đốt đồ mã, vàng mã tràn lan, gây tốn kém, lãng phí, bảo vệ môi trường. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát trước, trong và sau khi tổ chức lễ hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động lễ hội, đặc biệt là các hành vi lợi dụng di tích, lễ hội, tín ngưỡng để trục lợi, hoạt động mê tín dị đoan, cờ bạc; tổ chức lễ hội phải đúng quy định của pháp luật, không tổ chức lễ hội tràn lan gây tốn kém, lãng phí thời gian, tiền bạc của Nhân dân, xã hội và Nhà nước.

Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí phối hợp với các ngành, địa phương tăng cường tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở thờ tự, cơ sở tôn giáo và lễ hội; kịp thời phản ánh các hình thức tổ chức hoạt động lễ hội, văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo lành mạnh, trang trọng; đồng thời, lên án, đấu tranh chống các hiện tượng lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, lễ hội để trục lợi...

Công an tỉnh triển khai công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, tệ nạn xã hội tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo và các địa điểm tổ chức lễ hội. Chủ động nắm tình hình, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc phức tạp liên quan đến tôn giáo, không để xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Sở Nội vụ tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; thường xuyên kiểm tra việc chấp hành pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại các cơ sở tín ngưỡng, cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; theo dõi, nắm bắt, tổng hợp tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trước, trong và sau tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 báo cáo Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ, Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan