A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phổ biến, tuyên truyền nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng”

Ngày 12/01/2023, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum có Văn bản số 56/STTTT-TTBCXB đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản.

 

Nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản đề các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia không gian mạng thuận lợi hơn trong việc nhận biết và xử lý vấn nạn tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng hiện nay, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Kon Tum có Văn bản số 56/STTTT-TTBCXB ngày 12/01/2023 đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức phổ biến, tuyên truyền nội dung cuốn “Cẩm nang phòng chống tin giả, tin sai sự thật trên không gian mạng” do Bộ Thông tin và Truyền thông xuất bản.

Theo đó, Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp link sách điện tử và video clip truy cập tại các địa chỉ: 

https://drive.google.com/file/d/1cnVWfLp7G8cHHoSJYuLCJbJ8s87DeH_0/view

https://abei.gov.vn/thong-tin-dien-tu/bo-thong-tin-va-truyen-thong-to-chuc-le-ra-mat-%E2%80%9Ccam-nang-phong-chong-tin-gia-tin-sai-su-that-tren-khong-gian-mang%E2%80%9D/107941;

+  http://vnbook.com.vn/books/camnagphongchongtingia_output/web/index.html
Đây là các liên kết để các cơ quan, đơn vị, tổ chức thực hiện phổ biến, tuyên truyền hiệu quả./.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan