A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Ngày 11/01/2023, UBND tỉnh có Công văn số 79/UBND-KTTH về việc tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, Công văn số 750-CV/TU ngày 29/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy triển khai Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và Công văn số 4118/UBND-KTTH ngày 05/12/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023 và việc tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. 

Phân công trực lãnh đạo, trực địa bàn, trực bảo vệ cơ quan, đơn vị 24/24 giờ trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, gửi danh sách phân công trực về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh chậm nhất vào ngày 14/01/2023 để theo dõi, liên hệ khi cần thiết; thường xuyên nắm tình hình, giải quyết công việc liên tục, kịp thời xử lý những vấn đề đột xuất phát sinh thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Thực hiện chế độ báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, cụ thể: Báo cáo nhanh tình hình từng ngày (trước 08h00) trong dịp nghỉ Tết; thời gian trực cơ quan và báo cáo bắt đầu từ ngày 16/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày mùng 05 tháng Giêng năm Quý Mão).

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan