A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 63/QĐ-BTC ngày 09/01/2023 về thành lập Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.

 

Theo đó, thành lập Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum do đồng chí Y Ngọc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Nguyễn Quang Thủy, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Trần Văn Thu, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông làm Phó Trưởng Tiểu ban. 

Thành viên gồm đại diện Lãnh đạo các đơn đơn vị: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Hội Văn học-Nghệ thuật tỉnh. 

Tiểu ban Nội dung và Tuyên truyền có nhiệm vụ chủ động đề xuất, triển khai các nội dung, nhiệm vụ liên quan đến xây dựng chương trình, kịch bản chi tiết Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh; diễn văn, đề cương phát biểu của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nội dung đáp từ của lãnh đạo tỉnh; thông tin báo chí, các nội dung thông tin tuyên truyền; trưng tập diễn viên, đạo diễn, biên đạo và tổ chức tập luyện kịch bản chương trình nghệ thuật... 

Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ hức phân công; thành viên Tiểu ban được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành có liên quan phục vụ Lễ kỷ niệm. 

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum. 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan