A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum

Uỷ ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Ủy ban nhân dân công nhận Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, thôn Kon Tum Kơ Pơng, xã Đăk Rơ Wa là điểm du lịch trên địa bàn thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện việc quản lý điểm du lịch trên theo quy định hiện hành.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện Quyết định này; thực hiện chức năng quản lý nhà nước về du lịch đối với điểm du lịch được công nhận đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định.

Các Sở, ngành, đơn vị: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh; các cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan phối hợp với Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum thực hiện công tác quản lý điểm du lịch của địa phương theo quy định.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan