A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum

Ngày 09/01/2023, đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum đã ký Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế phục vụ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Tiểu ban An ninh - Y tế).

Tiểu ban An ninh -Y tế do đồng chí Nguyễn Hữu Tháp, Phó Chủ tịch ủy Ủy ban nhân dân tỉnh làm Trưởng Tiểu ban; đồng chí Nguyễn Hồng Nhật, Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Võ Văn Thanh, Giám đốc Sở Y tế là các Phó Trưởng Tiểu ban; thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế bao gồm đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình.

Tiểu ban An ninh - Y tế có nhiệm vụ đánh giá, dự báo và xây dựng các phương án xử lý tình huống về an ninh trật tự, công tác y tế; an toàn, an ninh về người, tài sản của người tham dự Lễ kỷ niệm và đảm bảo an ninh tuyệt đối cho các hoạt động của lãnh đạo cấp cao của Đảng và Nhà nước; bố trí an ninh, xe cảnh sát dẫn đường, phương án phòng cháy chữa cháy; công tác y tế, phương án cấp cứu khẩn cấp; kiểm tra và đảm bảo công tác vệ sinh an toàn thực phẩm và môi trường. Để thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum phân công, thành viên Tiểu ban An ninh - Y tế được trưng tập cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các sở, ngành có liên quan để phục vụ Lễ kỷ niệm.

Quyết định thành lập Tiểu ban An ninh - Y tế có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành và hết hiệu lực sau khi hoàn thành nhiệm vụ tổ chức Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.


Tác giả: Xuân Hoàng
Tin liên quan