A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ngày 17/3/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định số 07/QĐ-UBND ban hành Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ của lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 27 tháng 3 năm 2023.

Quy chế này quy định về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Lực lượng chức năng Công an tỉnh huấn luyện công tác PCCC và CNCH cho lực lượng PCCC cơ sở

Áp dụng đối với Ủy ban nhân dân các cấp; Cơ quan Công an (Công an tỉnh, Công an huyện và Công an xã); Lực lượng dân phòng; Các tổ chức, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trang bị cho lực lượng dân phòng.

Nguyên tắc quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ bao gồm: (1) Tuân thủ các quy định tại Quy chế này và các quy định pháp luật liên quan; (2) Phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng phải được quản lý, sử dụng an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, bảo đảm sẵn sàng chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; (3) Người quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải bảo đảm điều kiện theo quy định; (4) Người ra mệnh lệnh hoặc quyết định sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ phải chịu trách nhiệm về mệnh lệnh và quyết định của mình; (5) Quy trình về quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng được xây dựng phải phù hợp trên cơ sở yêu cầu cāa nhà sản xuất và đặc thù trong khai thác, sử dụng; (6) Bảo đảm thống nhất, chặt chẽ trong thực hiện trách nhiệm quản lý, sử dụng đối với phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Công an tỉnh chịu trách nhiệm theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Quy chế quản lý, sử dụng phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh Kon Tum; hướng dẫn đội dân phòng quản lý, sử dụng các phương tiện phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ được trang bị theo đúng mÿc đích, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả.

 

 


Tác giả: Bá Tuấn
Tin liên quan