A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023

Vừa qua, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 727/KH-UBND về xử lý vi phạm hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023. 

Kế hoạch nhằm duy trì kết quả đã thực hiện được trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay của Kế hoạch lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 994/QĐ-TTg ngày 19 tháng 6 năm 2014; đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện việc lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ đối với hệ thống đường quốc lộ, đường tỉnh trên địa bàn tỉnh phù hợp với tình hình thực tế và các quy định của pháp luật trong thời gian vừa qua. Nâng cao nhận thức của toàn xã hội về tầm quan trọng của hành lang và quản lý hành lang an toàn đường bộ; lập lại trật tự, kỷ cương theo quy định của pháp luật trong việc giữ gìn hành lang an toàn đường bộ trên địa bàn tỉnh. Tổ chức cưỡng chế, giải tỏa công trình xây dựng trái phép trong đất hành lang an toàn đường bộ và các đường nhánh đấu nối trái phép trên các tuyến Quốc lộ, đường tỉnh.

Tại Kế hoạch, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, chính quyền các cấp, các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về giao thông đường bộ, trong đó chú trọng về công tác quản lý, bảo vệ hành lang an toàn đường bộ để người dân biết, tự giác chấp hành.

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với S Giao thông vận tải, Khu Quản  đường bộ III (Văn phòng Quản lý đường bộ III.4) và các đơn vị liên quan tập trung triển khai giải tỏa triệt để các trường hợp vi phạm hành lang an toàn đường bộ từ năm 2013 đến nay đã được lực lượng Thanh tra Giao thông lập biên bản vi phạm (trước ngày 01/3/2021 là biên bản hành chính, sau ngày 01/3/2021 là biên bản xác nhận hành vi vi phạm), chuyển cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố (trực tiếp là Āy ban nhân dân cấp xã) và những vi phạm hành lang an toàn đường bộ trước năm 2013 trên địa bàn thành phố. 

Sở Giao thông vận tải, Khu Quản lý đường bộ III (Văn phòng Quản lý đường bộ III.4) kiểm tra, rà soát mốc lộ giới để xác định giới hạn phần đất của đường bộ, phần đất hành lang an toàn đường bộ trên các tuyến đường do đơn vị quản lý (Quốc lộ, Đường tỉnh) để lập dự toán kinh phí cắm mốc lộ giới bổ sung trình Cục Đường bộ Việt Nam (đối với Quốc lộ), y ban nhân dân tỉnh (đối với Đường tỉnh) xem xét, quyết định làm cơ sở để triển khai thực hiện. Tổ chức cắm bổ sung mốc lộ giới và bàn giao cho Ủy ban nhân dân cấp xã có Quốc lộ, Đường tỉnh đi qua địa bàn để quản lý. Bố trí lực lượng Thanh tra giao thông; lực lượng, phương tiện, thiết bị, xe máy của các đơn vị Quản  đường phối hợp chính quyền cấp huyện, cấp  thực hiện nhiệm vụ cưỡng chế, giải tỏa công trình vi phạm khi có đề nghị của Ủy ban nhân dân cấp huyện, xã.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan