A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 458/KHUBND tổ chức các hoạt động kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Tổ chức các hoạt động, sự kiện nhằm kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025); ôn lại truyền thống vẻ vang, những đóng góp quan trọng, to lớn, sứ mệnh cao cả của báo chí cách mạng Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Đánh giá, ghi nhận, biểu dương những kết quả, thành tựu 100 năm qua của báo chí cách mạng; cổ vũ, động viên, biểu dương, tôn vinh và tri ân những thể hệ người làm báo, các cơ quan báo chí có thành tích tiêu biểu, xuất sắc; bồi dưỡng, giáo dục niềm tự hào, lòng yêu nghề đối với những người làm báo hôm nay. Khẳng định sự quan tâm chăm lo sâu sắc của Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền địa phương đối với báo chí; sự đồng hành, ủng hộ, tin tưởng, kỳ vọng của Nhân dân đối với sự phát triển của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Kế hoạch xác đinh một số nội dung trọng tâm cần thực hiện như sau:

Một là, tổ chức Chương trình gặp mặt, biểu dương người làm báo tiêu biểu của tỉnh.

Hai là, tổ chức tọa đàm về cơ chế, chính sách, nguồn lực cho hoạt động báo chí, xu hướng phát triển báo chí hiện đại, sứ mệnh báo chí, xây dựng đội ngũ những người làm báo Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Ba là, tổ chức các hoạt động đền ơn, đáp nghĩa, uống nước nhớ nguồn và hoạt động xã hội, từ thiện.

Bốn là, tổ chức phát động sáng tác, biểu diễn và quảng bá tác phẩm báo chí, văn học nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam. A

Năm là, công tác thông tin, tuyên truyền.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp, thực hiện nội dung Kế hoạch đảm bảo tiến độ, chất lượng, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị, địa phương.

 


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan