A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Lực lượng An ninh chính trị nội bộ vững vàng trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm

 

Ra đời từ trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc, hơn nửa thế kỷ chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, lực lượng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh Kon Tum đã không ngừng lớn mạnh, lập nên những chiến công xuất sắc, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và đảm bảo ANTT trên địa bàn tỉnh.

Kon Tum là một tỉnh thuộc vùng cực bắc Tây Nguyên, nằm ở ngã ba Đông Dương, có đường biên giới dài giáp với nước bạn Lào và Campuchia, có vị trí chiến lược quan trọng về an ninh – quốc phòng. Thời gian qua, tình hình ANTT cơ bản được giữ vững, song vẫn tiềm ẩn nhiều nhân tố có thể gây mất ổn định, các thế lực thù địch luôn lợi dụng các vấn đề về dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền hoạt động chống phá, gây bất ổn về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, chúng luôn tìm cách thâm nhập nội bộ, cài cắm cơ sở nội gián nhằm thu thập bí mật nhà nước liên quan đến tình hình phát triển kinh tế xã hội, an ninh –  quốc phòng, bí mật nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước ở địa phương để phục vụ cho ý đồ chống phá lâu dài của chúng…..Do vậy nhiệm vụ của lực lượng An ninh chính trị nội bộ luôn đóng vai trò là nòng cốt trong công tác bảo vệ Đảng, nhà nước, bảo vệ An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Với chức năng, nhiệm vụ được giao, những năm qua, Phòng An ninh Chính trị nội bộ Công an tỉnh luôn chủ động nắm chắc tình hình tham mưu cho lãnh đạo Công an tỉnh, UBND tỉnh xây dựng, ban hành các văn bản triển khai, thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống ‘tự diễn biến’, ‘tự chuyển hóa’ trong nội bộ các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh tới cơ sở về công tác giữ gìn ANTT nói chung, công tác bảo vệ chính trị nội bộ nói riêng; bảo vệ chủ trương, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật Nhà nước; đảm bảo an ninh trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, y tế, lao động, xã hội, văn hóa tư tưởng và công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ… Thường xuyên trao đổi, thông báo tình hình hoạt động của các thế lực thù địch, các loại tội phạm… Qua đó giúp cán bộ, đảng viên thấy rõ được tầm quan trọng của công tác bảo vệ ANTT, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, có ý thức “tự đề kháng”, “tự bảo vệ mình” trước các thủ đoạn mua chuộc, lôi kéo, phá hoại của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, từ đó phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an các cấp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Bên cạnh đó, đơn vị đã tham mưu Ban giám đốc ký quy chế phối hợp đảm bảo ANTT giữa Công an tỉnh với các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời chủ động nắm chắc tình hình từ xa, kịp thời báo cáo, đề xuất chủ trương đấu tranh, ngăn chặn các hoạt động phá hoại tư tưởng; đấu tranh với những luận điệu sai trái, thù địch, những biểu hiện suy thoái về phẩm chất đạo đức, quan liêu xa rời quần chúng, lợi dụng chức quyền để tham nhũng, tiêu cực; phòng ngừa và ngăn chặn kịp thời với dấu hiệu “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá”; không để kẻ địch lợi dụng xuyên tạc đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; bảo vệ và làm trong sạch nội bộ của Đảng, Nhà nước, lực lượng vũ trang, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị, góp phần giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 

Phòng An ninh chính trị nội bộ họp triển khai công tác bảo vệ


Cùng với việc đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả với các âm mưu hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước của các thế lực thù địch và các loại tội phạm, đơn vị còn làm tốt công tác tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hàng chục phương án kế hoạch bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị, hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục – thể thao, các đoàn lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và các đoàn khách quốc tế đến thăm, làm việc trên địa bàn tỉnh….

Tại các kỳ đại hội Đảng các cấp, bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, phòng An ninh chính trị nội bộ luôn là đơn vị chủ công, đắc lực trong công tác phối hợp với Ban Tổ chức Tỉnh ủy, cấp ủy đảng các cấp rà soát nhân sự dự kiến bầu vào cấp ủy các cấp, đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp qua đó đã kịp thời phát hiện xác minh làm rõ 05 vụ lộ lọt tài liệu mật của các cơ quan, đơn vị. Đặc biệt từ năm 2015 đến 2017, đơn vị đã phối hợp xác minh, chuyển hồ sơ cho Cơ quan An ninh điều tra 67 trường hợp liên quan đến tội phạm “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. Đồng thời, chủ động triển khai công tác nắm tình hình, phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra các hoạt động văn hóa, thể thao, quảng cáo, in ấn – xuất bản, hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. Qua đó đã kịp thời phát hiện và xử lý 258 cơ sở vi phạm, xử phạt hành chính tổng số tiền gần 640.000.000 đồng nộp ngân sách nhà nước.

 

Phòng An ninh chính trị nội bộ kiểm tra các cơ sở pho to, in ấn-xuất bản


Bên cạnh đó, với nhiều hình thức, đơn vị còn thường xuyên trao đổi, tham mưu cho cấp ủy, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở cơ quan, đơn vị mình nhằm làm cho cán bộ, công nhân viên, học sinh, sinh viên trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học có ý thức tự giác tham gia xây dựng phong trào, tích cực phát hiện và tố giác tội phạm. Tính riêng từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan xây dựng và triển khai kế hoạch phát động 53 lượt phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại các trường học với khoảng 34.000 lượt học sinh, sinh viên, cán bộ, giáo viên tham gia hưởng ứng, góp phần đảm bảo ANTT trong thời kỳ hội nhập, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội tỉnh nhà.

Với những kết quả đạt được, trong 5 năm qua đơn vị đã được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị Công an Nhân dân tặng cờ thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”. Đơn vị nhiều năm liền đạt danh hiệu “Đơn vị quyết thắng”, “Đơn vị tiên tiến” và 5 năm liền được công nhận “Đơn vị văn hóa, gương mẫu chấp hành điều lệnh CAND”, hàng chục lần được nhận bằng khen, giấy khen của lãnh đạo các cấp.


Bích Nga