A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kon Rẫy: Công an xã Đăk Tơ Lung triển khai làm tốt các nhiệm vụ của Đề án 06

Xã Đăk Tơ Lung, huyện Kon Rẫy là xã vùng đồng bào dân tộc miền núi, còn nhiều khó khăn của tỉnh Kon Tum. Về dân số trên địa bàn xã có 2.753 nhân khẩu, trong đó công dân trên 14 tuổi là 1870 nhân khẩu, thành phần dân tộc thiểu số chiếm 95,4% (chủ yếu là dân tộc Tơ Đra chiếm 93%, ngoài ra còn có dân tộc Mơ Nâm, Xơ đăng, Hre…cùng sinh sống); Dân cư được phân bổ rộng rãi, tập trung chủ yếu vào khu vực nằm dọc theo Tỉnh lộ 677 và sông Đăk A Kôi, có đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, phụ thuộc chủ yếu vào nông nghiệp.

Công an xã phối hợp với Bộ phận một cửa xã triển khai tiếp nhận thủ tục hành chính liên thông trên Dịch vụ công

Xác định việc thực hiện Đề án 06 có ý nghĩa quan trọng trong giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội, phục vụ công dân số, hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và phục vụ chỉ đạo điều hành của địa phương. Nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm của Đề án 06, Công an xã đã tham mưu Tổ Công tác Đề án 06 xã tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo tính đồng bộ, quyết liệt với các biện pháp, giải pháp linh hoạt, nhiệm vụ, lộ trình, thời gian cụ thể, rõ người, rõ việc, rõ bộ phận thực hiện, quyết tâm cao nhất hoàn thành và hoàn thành sớm các mục tiêu, nhiệm vụ đã được xác định trong Đề án.

Công an xã phối hợp với nhà mạng viễn thông đăng ký sim chính chủ cho nhân dân trong công tác cấp tài khoản định danh điện tử

Lực lượng Công an xã với vai trò chủ công đã tập trung thu thập, cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư, đảm bảo 100% dữ liệu dân cư địa bàn xã luôn “đúng, đủ, sạch, sống” và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ của lực lượng Công an đã được phân công trong Đề án 06. Đồng thời, công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với phương châm vừa làm vừa giải thích, hướng dẫn và có sự phối hợp chặt chẽ các thành viên Tổ công tác xã thực hiện nhiệm vụ đi từng ngõ, gõ từng nhà để truyên truyền, vận động bà con nhân dân hưởng ứng việc cài đặt tài khoản định danh điện tử, trở thành công dân số trên toàn địa bàn.

 

Công tác tuyên truyền, vận động được đẩy mạnh với phương châm vừa làm vừa giải thích, hướng dẫn

Kết quả đạt được, từ đầu năm 2023 đến nay xã Đăk Tơ Lung là một trong các xã đầu tiên của tỉnh hoàn thành 100% cấp thẻ Căn cước công dân đủ điều kiện; vận động 100% số công đủ điều kiện đang có mặt trên địa bàn đến đăng ký lập tài khoản định danh điện tử; Công an xã đã tiếp hồ sơ dịch vụ công trực tuyến là 391/417 hồ sơ, đạt tỷ lệ 93,7%; bộ phận một cửa xã đã tiếp nhận 499/500 hồ sơ đạt tỷ lệ 99,8%. Trong đó, công tác tiếp nhận 25 thủ tục dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 của chính phủ là 182/186 hồ sơ, đạt tỷ lệ 97,84%; triển khai 28 dịch vụ công trực tuyến thiết yếu theo Quyết định 422/QĐ-TTg, ngày 04/4/2022 của Thủ tướng Chính phủ 140/156 hồ sơ, đạt tỷ lệ 89,7%.

            Với các kết quả đã đạt được, trong thời gian tới Công an xã Đăk Tơ Lung tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ được giao tại Đề án 06, góp phần xây dựng chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, phục vụ công tác quản lý nhà nước, phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội.

                                                                                           Nguyễn Trường Minh


Tác giả: Trường Minh
Tin liên quan