A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Hội nghị giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân 6 tháng đầu năm 2024

Ngày 10/6/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến giao ban công tác chính trị, tư tưởng trong Công an nhân dân (CAND) 6 tháng đầu năm 2024, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Theo báo cáo, công tác chính trị, tư tưởng trong CAND 6 tháng đầu năm 2024 đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Các chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng ủy Công an Trung ương tiếp tục được quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc và quyết liệt. Đặc biệt, Công an các cấp đã tổ chức nhiều đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, nghiên cứu, học tập các nghị quyết của Trung ương; công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại, công tác xây dựng lực lượng CAND và bảo đảm an ninh, trật tự thông qua các tác phẩm, bài viết của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, nguyên Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an.

 

Đồng chí Đại tá Trần Thị Thu Phước - Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh

Công tác tuyên truyền, giáo dục lịch sử, truyền thống tiếp tục được quan tâm với các hoạt động về nguồn, sinh hoạt chính trị, an sinh xã hội, qua đó góp phần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, củng cố niềm tin yêu vào Đảng, vào Ngành của cán bộ, chiến sĩ. Các hoạt động trên được cán bộ, chiến sĩ nhất là tuổi trẻ CAND thiết thực hưởng ứng, lan toả.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe ý kiến tham luận của Công an các đơn vị địa phương về công tác chính trị, tư tưởng trong thời gian qua; bên cạnh đó, chia sẻ những kinh nghiệm hay, mô hình thiết thực; đề ra các giải pháp để phát huy những mặt tốt khắc phục những tồn tại trong thực hiện công tác chính trị, tư tưởng trong thời gian tới.

Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ, ghi nhận và biểu dương những thành tích, kết quả mà Công an các đơn vị, địa phương đã đạt được. Thứ trưởng khẳng định tầm quan trọng của công tác chính trị, tư tưởng trong CAND; qua đó, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần xác định rõ hơn nữa vai trò, vị trí và tầm quan trọng đặc biệt của công tác chính trị, tư tưởng trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND và bảo đảm ANTT; chú trọng đổi mới tư duy, sáng tạo, linh hoạt, vận dụng phù hợp giữa lý luận và thực tiễn; tiếp nhận thông tin đa chiều thường xuyên, liên tục, rộng khắp, lan toả có kiểm chứng. Bên cạnh đó, tập trung lãnh đạo, thực hiện tốt chức năng tham mưu giúp Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cấp ủy chính quyền địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn công tác chính trị, tư tưởng. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng về chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; nghiêm túc “tự soi”, “tự sửa”, phòng, chống “tự diễn biến, tự chuyển hoá”, “tham nhũng, tiêu cực”…; bảo vệ chính trị nội bộ, quản lý chặt chẽ đảng viên, CBCS; tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm những trường hợp sai phạm. Công tác thi đua, khen thưởng, bảo đảm chất lượng, hướng về các lực lượng trực tiếp chiến đấu và cơ sở. Đẩy mạnh tuyên truyền về công tác bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, gương người tốt, việc tốt trong CAND... tích cực xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 16 của Đảng ủy Công an Trung ương.


Tác giả: Hòa Bình