A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Quán triệt nhiệm vụ xây dựng các dự án Luật trình kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XV

Ngày 06/6/2024, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến quán triệt nhiệm vụ xây dựng các dự án Luật trình kì họp thứ 7 Quốc hội khóa XV. Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum, chủ trì Hội nghị có đồng chí Thượng tá Lê Xuân Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ có liên quan trong Công an tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Công an tỉnh Kon Tum

Tại hội nghị, Công an các địa phương đã nghe báo cáo tóm tắt về việc lấy ý kiến của các đại biểu về 4 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 7, gồm: Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Việc ban hành 4 dự án Luật có ý nghĩa chính trị và pháp lý rất quan trọng, tạo cơ sở vững chắc giúp lực lượng Công an nhân dân chủ động trong công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định chủ trương, chính sách về bảo đảm an ninh trật tự, triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện chiến lược bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội (TTATXH) và xây dựng lực lượng Công an nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước và địa phương trong tình hình mới.

Tại Hội nghị các đại biểu đã nghe ý kiến tham luận của Công an các đơn vị địa phương đề xuất một số nội dung để đảm bảo điều kiện triển khai 4 dự án Luật nêu trên do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo.

Đồng chí Trung tướng Lê Quốc Hùng - Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu kết luận hội nghị

Phát biểu kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng khẳng định về sự cần thiết ban hành các văn bản Luật trên, cho rằng đây là cơ sở pháp lý quan trọng nhằm đáp ứng nhu cầu đảm bảo quốc phòng - an ninh, TTATXH, khắc phục nhiều vấn đề bất cập phát sinh trong thực tiễn. Qua đó, yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương khẩn trương tổ chức rà soát, bám sát nhiệm vụ; nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ được phân công; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị trong và ngoài lực lượng, tăng cường tuyên truyền, lan tỏa thông tin tích cực trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm được sự cần thiết, vị trí, vai trò của việc xây dựng, ban hành các dự án Luật hiện nay.


Tác giả: Hòa Bình
Tin liên quan