A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, kinh doanh dược phẩm Đợt I năm 2023

Từ ngày 01/01/2023 đến ngày 07/3/2023, Sở Y tế phối hợp với Phòng An ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh, Phòng Y tế các huyện, thành phố tiến hành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ; kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, vật tư y tế Đợt I năm 2023 tại 114 cơ sở (11 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, 103 cơ sở kinh doanh dược phẩm) tại 07 huyện, thành phố (trừ 03 huyện không kiểm tra gồm: Đăk Glei, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai).

Đoàn kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn thành phố Kon Tum

Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra các nội dung: (1) hồ sơ pháp lý về thành lập và hoạt động của cơ sở; (2) trang thiết bị, dụng cụ, thực hiện các quy chế chuyên môn; (3) tính pháp lý của sản phẩm được lưu hành; (4) nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm, hàng hóa...; (5) các quy định về hành nghề và sử dụng chứng chỉ hành nghề; điều kiện hoạt động và sử dụng giấy phép hoạt động; chuyên môn kỹ thuật; trang thiết bị; sử dụng thuốc và các quy định khác có liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; dịch vụ thẩm mỹ; kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, vật tư y tế theo quy định của pháp luật.

Hầu hết các cơ sở hành nghề khám bệnh, chữa bệnh và kinh doanh dược hoạt động đều có giấy đăng ký kinh doanh, người hành nghề phụ trách chuyên môn có chứng chỉ hành nghề; cơ sở có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện việc niêm yết giá dịch vụ tại cơ sở; có hợp đồng xử lý chất thải rắn với các bệnh viện trên địa bàn để xử lý; các cơ sở nha khoa đã lắp đặt hệ thống xử lý nước thải y tế. Các cơ sở kinh doanh dược có tủ kệ trưng bày, bảo quản thuốc đảm bảo, có bộ quy trình thao tác chuẩn, có ẩm kế, nhiệt kế theo dõi độ ẩm và nhiệt độ tại cơ sở; có trang thiết bị và phần mềm kết nối liên thông lên hệ thống cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia; niêm yết giá tại cơ sở theo quy định. Ngoài ra, còn tồn tại một số sai phạm như: Một số cơ sở không có Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định; người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khi chưa được cấp chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật. Việc cập nhật thông tin dữ liệu thuốc lên hệ thống của các cơ sở kinh doanh dược còn hạn chế, chưa đầy đủ và thường xuyên hoặc cập nhật mang tính hình thức, đối phó. Một số cơ sở khi được kiểm tra người phụ trách chuyên môn không có mặt trong thời gian cơ sở hoạt động theo quy định của Luật Dược năm 2016.

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra đã phát hiện, lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 cơ sở với tổng số tiền xử phạt là 327.000.000 đồng. Cụ thể như sau:

- 05 cơ sở hoạt động khám bệnh, chữa bệnh vi phạm: Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh; người hành nghề chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không có mặt tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian cơ sở đăng ký hoạt động mà không ủy quyền cho người khác theo quy định của pháp luật; người hành nghề thực hiện hành nghề không đúng thời gian đăng ký đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 299.000.000 đồng.

- 03 cơ sở hoạt động kinh doanh dược vi phạm: Người chịu trách nhiệm chuyên môn của cơ sở bán lẻ thuốc vắng mặt trong thời gian hoạt động của cơ sở dược; không niêm yết giá bán buôn, bán lẻ bằng đồng Việt Nam tại nơi bán thuốc của cơ sở kinh doanh dược. Số tiền xử phạt vi phạm hành chính là 28.000.000 đồng.

Để đảm bảo sức khỏe, sự an tâm cho người dân khi sử dụng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong thời gian tới, Sở Y tế tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát nhằm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh cho người dân trên địa bàn tỉnh.


Tác giả: Nguyễn Thôi
Tin liên quan