A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức của người dân trong bảo vệ tài sản, ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản trong dịp Tết Quý mão 2023

Ngày 30-12-2022, UBND tỉnh Kon Tum có Công văn số 4457/UBND-KTTH về việc triển khai Thông báo 652-TB/TU ngày 16-12-2022 của Thường trực Tỉnh ủy.

 

 

http://congan.kontum.gov.vn/upload/105000/fck/hoangphuc/2022_11_11_01_49_032.jpg

Công an tỉnh Kon Tum mở đợt Cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT dịp Tết Quý Mão 2023 (ảnh: congan.kontum.gov.vn)

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và địa bàn được giao phụ trách, quản lý, tập trung triển khai các nhiệm vụ sau:

Thứ nhất, tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là các bệnh phát sinh trong giai đoạn chuyển mùa ở đàn gia súc, gia cầm.

Thứ hai, rà soát toàn bộ hệ thống cầu treo dân sinh trên địa bàn; trên cơ sở đó gia cố, sửa chữa, khắc phục tình trạng hư hỏng, xuống cấp để đảm bảo việc đi lại an toàn của Nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục triển khai thực hiện tốt Công văn số 750-CV/TU ngày 29-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về việc tổ chức Tết Quý mão năm 2023" và Công văn số 4418/UBND-KTTH ngày 05-12-2022 của UBND tỉnh "về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023"; trong đó, lưu ý:

Quán triệt, thực hiện nghiêm Kết luận số 1663-KL/TU ngày 24-4-2015 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh" trước, trong và sau Tết dương lịch và Tết Quý mão 2023, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật; tuyên truyền nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức của người dân trong bảo vệ tài sản, ngăn chặn tình trạng trộm cắp tài sản; tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Tăng cường công tác quản lý thị trường, quản lý biên giới, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vận chuyển, mua bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, pháo lậu trên địa bàn tỉnh, nhất là thời điểm từ nay đến Tết Nguyên đán Quý mão 2023.

Thực hiện tốt công tác dân vận, an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, đảm bảo mọi nhà, mọi người đều vui xuân, đón Tết ấm no, an toàn, lành mạnh.


Tác giả: Thái Ngân
Tin liên quan