A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Phối hợp tổ chức Giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần thứ II tại Kon Tum

Ngày 04/01/2023, UBND tỉnh ban hành Công văn số 19/UBND-KGVX về phối hợp tổ chức Giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần thứ II tại Kon Tum.

Theo đó, trên cơ sở đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, UBND tỉnh yêu cầu UBND huyện Sa Thầy chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Ban An toàn giao thông tỉnh, Báo Giao thông và các đơn vị liên quan tổ chức Giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần thứ II tại tỉnh Kon Tum, đảm bảo theo quy định như đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông.

Ảnh minh họa

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn UBND huyện Sa Thầy tổ chức giải nêu trên đảm bảo hiệu quả, đúng quy định. 

Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh phối hợp với Báo Giao thông và các đơn vị liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về Giải chạy Marathon vì an toàn giao thông lần II. 


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan