A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023)

Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 719/UBND-NNTN, ngày 17/3/2023 về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973-21/5/2023). 

Theo đó, Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chuẩn bị tốt các nội dung để tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam do Trung ương và Chi cục Kiểm lâm vùng IV tổ chức; đối với các hoạt động trên địa bàn tỉnh thì chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 thành lập Lực lượng Kiểm lâm cho phù hợp tình hình thực tế, với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, gắn với các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng như đã nêu tại Quyết định số 1053/QĐ-BNN-TCLN ngày 22 tháng 3 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp  Phát triển nông thôn về việc ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/1973- 21/5/2023).

Tại Quyết định số 1053/QĐ-BNN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dự kiến tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam gồm: 

Về thi đua, tuyên truyền, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong Lực lượng Kiểm lâm toàn quốc phấn đấu lập thành tích hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao trong năm 2022  những năm tiếp theo. Thời gian phát động thi đua từ tháng 3 năm 2022, tổng kết phong trào thi đua vào dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm Việt Nam (21/5/2023).

Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông về công tác quản lý bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên, đa dạng sinh học; những mô hình quản lý rừng, bảo vệ rừng, phát triển rừng, sản xuất kinh doanh hiệu quả; những tấm gương điển hình, tiên tiến trong quản  bảo vệ  phát triển rừng; quá trình thành lập, phát triển của Lực lượng Kiểm lâm, ngành Lâm nghiệp qua các thời kỳ; tổ chức thi, viết bài về chính sách, pháp luật, chuyên môn nghiệp vụ về lâm nghiệp, quá trình hình thành, phát triển của Kiểm lâm, ngành lâm nghiệp.

Về tổ chức các hoạt động kỷ niệm, tuỳ theo điều kiện cụ thể của từng địa phương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 thành lập Lực lượng Kiểm lâm cho phù hợp tình hình thực tế, với tinh thần tiết kiệm, thiết thực, gắn với các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức xã hội trong công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.

Tại Quyết định, giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm tại địa phương trình  quan  thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện. Tổ chức các hoạt động thi đua, tuyên truyền về công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng ở địa phương; tham gia các hoạt động kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Lực lượng Kiểm lâm toàn quốc.

Xem cụ thể Quyết định tại đây.


Tác giả: Khánh Vi
Tin liên quan